Aktiviteten øges gradvist – omstilling af aktiviteter og gradvis åbning af sundhedsvæsenet

14 apr 2020
e23f65_e4a6e0c4bb7a4a69afa6315007d225d0_mv2

“Vi er nu gået ind i den syvende uge af COVID-19 epidemien i Danmark. Epidemikurven er afbøjet, og det kan blive en længerevarende epidemi på lavere niveau end vores allerførste prognose. Derfor skal sundhedsvæsenets aktivitet indstilles til både at tage sig af patienter med COVID-19 og af patienter med andre sygdomme.

Vi har desværre set et bekymrende fald i antallet af patienter, der henvender sig til egen læge, og et betydeligt fald i antallet af patienter der er henvist til f.eks. kræftpakkeforløb og udredning for psykisk lidelse. Forsinkelse af udredning og behandling kan have store konsekvenser, ikke mindst over en længere tidshorisont.

”De første skridt i omstillingen er at øge aktiviteten i almen praksis og speciallægepraksis. Borgerne skal til at bruge deres læge, som de plejer. Man skal ikke holde sig tilbage, hvis man har symptomer på sygdom, som man gerne vil have undersøgt, eller hvis man en kronisk sygdom med forværring.” siger Camilla Rathcke, centerchef i Sundhedsstyrelsen.

Næste skridt bliver at øge aktiviteten i øvrige dele af det primære sundhedsvæsen, samtidig med at aktiviteten på sygehusene til udredning og behandling opprioriteres.

“Vi skal sikre os, at der fortsat er stort fokus på at fastholde tiltag både i samfundet og i sundhedsvæsenet, der medvirker til at reducere smitterisikoen, og yderligere smittereducerende tiltag kan også komme på tale. Derudover er det vigtigt, at de mange innovative tiltag, som fx telefon- og videokonsultation fastholdes i det omfang, det er muligt.” udtaler Camilla Rathcke, der tilføjer, at Sundhedsstyrelsen løbende vil følge omstillingen i sundhedsvæsenet, i takt med at der udarbejdes nye prognoser for epidemiens udvikling.”

TILMELDING TIL POLITINYHEDER.DK

Få tilsendt nyhedshistorier, døgnrapporter og aktuelt nyt fra politiet i Danmark direkte til din email

Ved tilmelding giver du samtykke til, at vi må sende dig sidste nyt om politiets arbejde til din email.
Nyhedsmailen kan til enhver tid afmeldes igen

Something went wrong. Please check your entries and try again.