Anmeldelser, påbud og sigtelser vedr. COVID 19 i Sydøstjyllands Politi

06 apr 2020

I Danmark er en række tiltag sat i værk, som et led i bekæmpelsen af udbredelse af coronasmitte. De aktuelle tiltag drejer sig om forsamlingsforbuddet og lukning af værtshuse, restauranter mv.

Sydøstjyllands Politi har ikke foretaget sigtelser i weekenden.

Anmeldelser opgjort den 4. april 2020

I døgnet er der registreret 12 anmeldelser

I forhold til krav om lukning er der i døgnet registreret 5 anmeldelser. I alle tilfælde var der ikke hold i anmeldelserne, da stederne var konstateret lukket, eller man foretog lovlig aktivitet på stederne. Blandt andet renovering eller tilberedning af Take Away mad.

I forhold til forbud mod større forsamlinger registrerede politikredsen i døgnet 2 anmeldelser. Ved patruljens ankomst var retningslinjer overholdt eller ingen personer på stedet.

Der er modtaget flere anmeldelser om andre forhold, heraf bl.a. anmeldelser om utryghed eller bekymring omkring smitte og i et tilfælde en anmeldelse omkring hærværk, hvor der var skrevet Corona.

Der er ikke foretaget sigtelser i døgnet.

Anmeldelser opgjort den 5. april 2020

I døgnet er der registreret 11 anmeldelser

I forhold til krav om lukning er der i døgnet ikke registreret anmeldelser.

I forhold til forbud mod større forsamlinger registrerede politikredsen i døgnet 6 anmeldelser. Ved patruljens ankomst var retningslinjer enten overholdt eller ingen personer på stedet.

Der er modtaget flere anmeldelser om andre forhold, heraf bl.a. anmeldelser om utryghed eller bekymring omkring smitte. I to tilfælde omhandlede anmeldelserne trafikale problemer ved genbrugsstationer og i et andet tilfælde for mange mennesker i et havecenter.

I de nævnte anmeldelser har der ligeledes i flere tilfælde været tale om misforståelser, eller også har der ikke ved politiets ankomst været nogen overtrædelse.

Der er ikke foretaget sigtelser i døgnet.

Sydøstjyllands Politi er løbende i dialog med både borgere og virksomhedsejere i forbindelse med de tiltag, som regeringen har sat i værk for at mindske smittespredning i samfundet, og politiet ønsker ikke at udpege konkrete borgere eller virksomhedsejere, som vi har været i dialog med.

TILMELDING TIL POLITINYHEDER.DK

Få tilsendt nyhedshistorier, døgnrapporter og aktuelt nyt fra politiet i Danmark direkte til din email

Ved tilmelding giver du samtykke til, at vi må sende dig sidste nyt om politiets arbejde til din email.
Nyhedsmailen kan til enhver tid afmeldes igen

Something went wrong. Please check your entries and try again.