Arktisk Kommando – øvelse på Grønland

27 sep 2020
ark2

Når en katastrofe eller krise indtræffer i Grønland, er der brug for et beredskab til at modtage både personel og materiel. Den evne er blevet trænet i denne uge, hvor op til 80 øvelsesdeltagere fra Arktisk Kommando (stab og reserve), Hjemmeværnskommandoen og Specialoperationskommandoen har øvet modtagelse af logistik, samt operationer generelt i Kangerlussuaq.

I øvelsesscenariet har en serie mindre jordskælv på vestkysten af Grønland forårsaget en tsunami. Det er besluttet at indsætte Arktisk Beredskabsstyrkes modtagelsesenhed. Beredskabsstyrelsen er ligeledes blevet varslet om et muligt behov for støtte med kort varsel. Arktisk Kommando skal nu koordinere indsatsen, disponere de rette enheder og modtage et større bidrag af hjælp fra Danmark.

Hjemmeværnskommandoen og Arktisk Kommando har indgået aftale om at gennemføre et pilotprojekt i 2020 – 2021, med henblik på at levere støtte til Arktisk Kommando ved krise og katastrofe. I løbet af sommeren er personel fra Hjemmeværnskommandoen blevet forberedt gennem klasserumsundervisning i arktiske forhold. I denne uge blev samarbejdet så testet i det rigtige miljø under øvelsen Northern Resillience. Hjemmeværnet er et særligt godt bidrag til Arktisk Kommandos operationer, da personellet allerede er uddannet i fx bevogtning og modtagelse af materiel.

Pilotprojektet fortsætter det næste år. Hvis det besluttes, at det skal fortsætte som et fast koncept, er det hensigten, at Hjemmeværnet skal kunne indsættes året rundt i alle dele af Grønland.

Øvelsen er strengt nødvendig for at kunne opretholde beredskabet i Grønland. Øvelsen gennemføres med en masse ekstra sikkerhedsforanstaltninger (koordineret med Grønlands Corona-sekretariat), som følge af COVID-smittefaren. Øvelsen har indtil videre været en stor succes. Arktisk Kommandos stab, reserve, Hjemmeværnet og andre samarbejdspartnere har lært meget mere om logistiske opgaver, udfordringer og muligheder i Grønland – denne gang i Kangerlussuaq.

Øvelsen afsluttes i næste uge.

TILMELDING TIL POLITINYHEDER.DK

Få tilsendt nyhedshistorier, døgnrapporter og aktuelt nyt fra politiet i Danmark direkte til din email

Ved tilmelding giver du samtykke til, at vi må sende dig sidste nyt om politiets arbejde til din email.
Nyhedsmailen kan til enhver tid afmeldes igen

Something went wrong. Please check your entries and try again.