Cybersikkerhed: Gode råd om hjemmearbejde

09 sep 2020
cybersikkerhed

Så skal nogle af os til det igen pga #covid19dk Heldigvis er vi bedre forberedte nu end dengang i marts. Så de gode råd om #cybersikkerhed ved hjemmearbejde er velkendte, men lad os tage dem en gang til for #smittestoppets skyld…

Til medarbejdere. Punkter du bør være opmærksom på, når du kommer tilbage til arbejdspladsen.

Når mange af os nu er ved at have mulighed for at komme fysisk tilbage til vores arbejdsplads, er der nogle forhold om informationssikkerhed, vi bør tænke over. Vi har måske haft behov for at anvende anderledes og måske mere usikre arbejdsrutiner for at kunne udføre det arbejde, der var nødvendigt. Nu handler det om, at komme tilbage til de (bedre) sikkerhedsrutiner, vi havde før Corona-sundhedskrisen sendte os hjem.

Virksomheden bør forinden have truffet beslutning omkring informationssikkerheden og tilbagevenden, og nogle af de skridt, vi som medarbejdere skal tage, bør ske i samarbejde med vores kolleger fra it-afdelingen eller vores it-driftsleverandør. Hvis virksomheden ikke har meldt forholdsregler om informationssikkerhed ud, er der her alment gyldige råd, man som medarbejder kan følge. Det er under alle omstændigheder en god ide at sikre sig, at man overholder virksomhedens it-sikkerhedspolitik.

 • Husk corona-foranstaltningerne. Spørg it-supporten om, hvordan it-udstyret, der har været med hjemme, kan rengøres.
 • Hvis man deler it-udstyr med kolleger, bør der være mulighed for – jf. Sundhedsstyrelsens generelle retningslinjer – at desinficere det ved hvert brugerskifte.
 • Husk at overføre alle arbejdsrelaterede filer du har gemt lokalt til f.eks. fællesdrev, hvorfra der fortages backup.
 • Journalisér alt det, der er relevant, men som ikke er blevet journaliseret under hjemmearbejdet.
 • Sørg for at fjerne alle personhenførbare data eller andre sensitive data fra det it-udstyr, du har anvendt. Det kan have været relevant i hjemmearbejdsperioden at gemme data midlertidigt på it-udstyr, hvor det normalt ikke gemmes. Spørg din it-support om hvordan det gøres på en sikker måde. Det er ikke altid nok at trykke på slet-knappen.
 • Husk at aflevere det ekstra it-udstyr, der har været lånt under hjemmearbejde. Vær opmærksom på om der ligger private informationer på udstyret, og slet dem hvis der gør. Det kan f.eks. være brugernavne og passwords, der er gemt i browserne.
 • Afinstallér de programmer på udstyret, som arbejdspladsen ikke normalt har godkendt brugen af, og som der har været behov for at installere i hjemmearbejdsperioden.
Gode råd til medarbejderen om hjemmearbejdspladser

Til de it- og sikkerheds-ansvarlige. Punkter I bør være opmærksomme på, når I og jeres kollegaer vender tilbage til arbejdspladsen.

Når it-afdelingen og medarbejderne i organisationen gradvist begynder at komme fysisk tilbage til deres vante rammer, er der nogle aspekter i forhold til informationssikkerhed, som I som it- og/eller sikkerhedsansvarlig børhave særlig fokus på. Det er uafhængigt af om it-drift varetages af en it-driftsleverandør eller af jer selv. Vigtigst er, at I og virksomhedens ledelse har forberedt og kommunikeret klart ud, hvad der forventes af medarbejderne it-sikkerhedsmæssigt ved tilbagekomst.

 • Gennemgå virksomhedens it-risikovurdering, og sørg for at der er taget højde for de risici, der er opstået som følge af hjemmearbejdet.
 • Har I fulgt en beredskabs- eller krisestyringsplan, kan den måske også hjælpe til med hvorledes I vender tilbage til en normal it-driftssituation.
 • Har I konkret viden om it-driftsforhold, som ikke er blevet varetaget i tilstrækkelig grad under Corona-sundhedskrisen, bør disse forhold snarest mulig bringes i orden. Her tænkes eksempelvis på planlagte service, vedligehold af de tekniske installationer, sikkerhedsopdateringer, men også på en mere grundig teknisk gennemgang af logs, end hvad der er sædvanligt. En gennemgang af logs kan potentielt indikere om, der er sket noget uønsket i perioden.
 • Jeres medarbejdere har muligvis haft en arbejds-pc med hjem. Når medarbejderne vender tilbage til deres arbejdsplads, bør det sikres, at der foretages en fuld gennemgang af pc’erne med et opdateret virusværktøj. Har medarbejderne haft mulighed for at installere software på pc’en, bør den skannes med henblik på at få dette software identificeret, så afinstallation kan ske, når der ikke længere er brug for det.
 • Efterse at alle pc’er har fået installeret alle relevante sikkerhedsopdateringer, de kan have været off-line i en længere periode, eller automatisk opdatering ikke har været (fuldt) implementeret.
 • Gennemgå it-konti, kommunikationsforbindelser og it-løsninger, der er blevet etableret som nødløsninger, med henblik på at få afviklet disse når det akutte behov ikke længere er tilstede.
 • Også it-administratorer har arbejdet hjemme. Særlige rettigheder og adgange, som har været betinget af fjernarbejde, bør dokumenteres og dernæst afvikles, hvis de ikke benyttes regelmæssigt. Det samme gælder for adgange for servicedesk-medarbejdere, i det omfang de ikke længere varetager opgaver hjemmefra.
 • Indsaml erfaringer fra brugerne og it-kolleger, så organisationen kan være endnu bedre forberedt næste gang. Og fasthold de gode initiativer, f.eks. brug af to-faktor og VPN.
 • Styrk bemandingen af service-desk de første par dage efter medarbejderne kommer tilbage, og vær indstillet på, at mange har glemt deres passwords.
Hvornår skal du bruge VPN

Gode råd til organisationen om hjemmearbejde

 • Sørg for at der kan kommunikeres med alle medarbejdere, og at de er bekendt med de besluttede kommunikationskanaler.
 • Vær opmærksom på det aktuelle trusselsbillede, hvor kriminelle prøver at udnytte denne situation. De vil f.eks. forsøge at udbrede ransomware og sende phishinglinks og -sms’er, under dække af corona.
 • Sørg for at medarbejderne kender processerne for fjernadgang, og tester, at de virker (f.eks. VPN, fler-faktor autentifikation osv.)
 • Sørg for at infrastrukturen der understøtter fjernadgangen, har kapacitet og licenser nok til at dække det øgede antal brugere, der skal have samtidig adgang.
 • Sørg for at automatisk opdatering af medarbejdernes arbejdscomputere også virker, når de arbejder hjemmefra. Hvis dette ikke er en mulighed, skal medarbejderne mindes om at opdatere dem jævnligt.
 • Sørg for at være bevidst om risici ved eventuelle midlertidige adgange eller tilladelser, og at revurdere dem når behovet ikke længere er til stede.
 • Når situationen er normal igen, så husk at opsamle erfaringerne til at forbedre fjernadgang, processer og beredskabsplaner.

Se også: Trusselsvurdering: Cybertruslen mod Danmark under COVID-19 pandemien

Gode råd til medarbejderen om hjemmearbejde

 • Brug de værktøjer og kommunikationskanaler din arbejdsplads stiller til rådighed, og husk at sikkerhedspolitikerne også gælder når du arbejder hjemmefra. Vær for eksempel opmærksom på regler for brug af f.eks. private mailkonti og filudvekslingstjenester.
 • Hvis din arbejdscomputer ikke holdes opdateret automatisk, skal du huske at holde den opdateret selv.
 • Test at din fjernadgang virker, så eventuelle problemer kan afhjælpes med det samme.
 • Vær opmærksom på evt. falske mails eller sms, som du modtager under dække af nyheder om corona.
 • Husk også at beskytte den fysiske adgang til din arbejdscomputer, når du arbejder hjemmefra.
Gode råd om lagring af data hvis du arbejder på din egen pc

TILMELDING TIL POLITINYHEDER.DK

Få tilsendt nyhedshistorier, døgnrapporter og aktuelt nyt fra politiet i Danmark direkte til din email

Ved tilmelding giver du samtykke til, at vi må sende dig sidste nyt om politiets arbejde til din email.
Nyhedsmailen kan til enhver tid afmeldes igen

Something went wrong. Please check your entries and try again.