Landsdækkende aktion mod social dumping

04 okt 2020
Byggeplads

Social dumping-aktion rettet mod byggebranchen i København og omegn

Næsten alle de virksomheder i København og omegn, som Skattestyrelsen torsdag kontrollerede på en landsdækkende social dumping-aktion, kan se frem til yderligere kontrol.DEL PÅ:

16 virksomheder i byggebranchen i København og omegn fik torsdag besøg af politiet, Arbejdstilsynet og Skattestyrelsen, der var på landsdækkende social dumping-aktion. Og 15 af virksomhederne bliver der fulgt op overfor.

– I København og omegn talte vi med 33 ansatte, hvoraf langt størstedelen er udenlandske statsborgere. Vi har et særligt fokus på de udenlandske medarbejdere, fordi der her kan være risiko for, at Danmark kan gå glip af skatteindtægter, hvis virksomhederne og deres medarbejdere ikke er registreret korrekt, siger Ernst O. Nielsen, der er funktionsleder i Skattestyrelsen.

På torsdagens sociale dumping-aktion kontrollerede Skattestyrelsen 69 virksomheder på landsplan fordelt på 39 adresser, og der bliver fulgt op overfor 67% af virksomhederne.

– Ud af de 16 virksomheder, som vi besøgte i København og omegnen, skal vi tale med 15 af dem igen. Det drejer sig fx om, at vi skal have fulgt op på, om lønnen er indberettet korrekt for de ansatte samt at sikre, at både virksomheder og ansatte er registreret korrekt, forklarer Ernst O. Nielsen.

For 7 ud af de 16 virksomheder gælder det, at de på papiret står til at være selvstændige, men i virkeligheden burde være lønmodtagere.

Indsatsen mod social dumping er et samarbejde mellem Skattestyrelsen, Arbejdstilsynet og politiet og består af en række landsdækkende og regionale aktioner. Aktionerne skal sikre, at udenlandske virksomheder og medarbejdere betaler den rigtige skat i Danmark, og medvirke til at opretholde både ordnede forhold på det danske arbejdsmarked og fair konkurrencevilkår.

Torsdagens landsdækkende social dumping-aktion er også en del af EU-kampagnen ”Fair work, Fair play”, hvor der i denne uge gennemføres kontrolaktioner over hele EU rettet mod sort arbejde.

Skattestyrelsen

Skattestyrelsen blev etableret den 1. juli 2018, da SKAT blev lukket og erstattet af syv nye styrelser. Skattestyrelsens opgave er at sikre, at borgere og virksomheder betaler korrekte skatter og afgifter. Ved omtale, der vedrører perioden efter 1. juli 2018, vil det være faktuelt forkert at omtale Skattestyrelsen som SKAT.

TILMELDING TIL POLITINYHEDER.DK

Få tilsendt nyhedshistorier, døgnrapporter og aktuelt nyt fra politiet i Danmark direkte til din email

Ved tilmelding giver du samtykke til, at vi må sende dig sidste nyt om politiets arbejde til din email.
Nyhedsmailen kan til enhver tid afmeldes igen

Something went wrong. Please check your entries and try again.