Langvarig sag begynder i Esbjerg: Mand tiltalt for i alt 111 overgreb på mindreårige drenge

30 jul 2020
retten i esbjerg

Orientering om langvarig nævningesag ved Retten i Esbjerg

35-årig mand er tiltalt for overgreb på drenge i næsten hele landet

Anklagemyndigheden hos Syd- og Sønderjyllands Politi har rejst tiltale mod en 35-årig mand fra Bramming for at have kontaktet i alt 111 mindreårige drenge over en periode fra 2016 til 2018. Sagen indledes som nævningesag ved Retten i Esbjerg onsdag den 12. august 2020.

Denne orientering udsendes til støtte for mediernes eventuelle dækning af sagen, og indeholder derfor praktiske oplysninger om sagens gennemførelse.

Den 12. august 2020 starter sagen kl. 9.30, mens der alle øvrige retsdage startes kl. 9.00. Som udgangspunkt vil de enkelte retsdage slutte kl. 15.00.

Første dag (d. 12. august) skal nævningerne aflægge nævningeløftet, og anklageskriftet skal læses op. Anklageskriftet i anonymiseret form kan rekvireres ved Syd- og Sønderjyllands Politi. Tiltalte forventes at oplyse, om han kan erklære sig skyldig eller nægter sig skyldig ved afslutningen af første dag.

After Muzaffarpur, alleged sexual abuse of minor boys reported from ...Anden dag (d. 14. august) indledes med anklagemyndighedens forelæggelse. Under forelæggelsen vil anklageren redegøre for de relevante fakta i sagen, sagens juridiske grundlag og de relevante uenigheder mellem forsvarer og anklager. Derefter vil tiltalte blive afhørt, først af anklageren og derefter af forsvareren.

Tredje dag (d. 17. august) indledes bevisførelsen. Om formiddagen føres en række vidner, mens forklaringen fra den første forurettede vil blive afspillet som videoafhøring om eftermiddagen. På grund af forurettedes alder, vil forklaringen blive afspillet som en såkaldt videoafhøring.

Videoafhøringer
Når forurettede er under 15 år, vil politiet som udgangspunkt optage afhøringen af den forurettede på video. Afhøringen foregår i et særligt indrettet lokale, som så vidt muligt er indrettet som en almindelig dagligstue. Her afhøres barnet af en særligt uddannet betjent, mens anklager og forsvarer følger afhøringen på en skærm i et andet lokale.
Anklager og forsvarer kan stille spørgsmål gennem den afhørende betjent. Denne videoafhøring træder i stedet for en sædvanlig afhøring i retten, og forelægges retten ved at videoafhøringen afspilles for retten.

Anklagemyndigheden vil anmode om, at afspilning af videoafhøring og afhøring af de forurettede sker for lukkede døre af hensyn til de forurettede.

Medierne opfordres til hensyn
De forurettede var på gerningstidspunktet mindreårige drenge, og er i dag drenge og unge mænd mellem 12 og 18 år. Anklagemyndigheden appellerer derfor til, at pressens dækning af sagen sker på en måde, så de forurettede ikke kan identificeres.

Palo Seco man, 50, arrested for sexual assault of minor | Loop NewsSkyld og straf
Sagen kører som nævningesag. Det betyder blandt andet, at retten først tager stilling til skylden og derefter tager stilling til straffen. I en domsmandssag vil retten tage stilling til begge spørgsmål i umiddelbar forlængelse af hinanden.

Det forventes, at både anklager og forsvarer vil procedere skyldspørgsmålet den 9. november. Anklageren starter kl. 9.00 og forsvareren forventes at indlede sin procedure kl. 12.00.

Det forventes, at retten afsiger kendelse om skylden den 13. november kl. 9.00. Umiddelbart herefter vil anklageren og derefter forsvareren procedere strafspørgsmålet. Der forventes afsagt dom den 18. november kl. 9.00.

Retslokale ikke fastlagt
Der er endnu ikke taget stilling til, hvilket retslokale, sagen konkret skal behandles i. Der vil muligvis blive tale om at behandle sagen i lokaler, som lejes til formålet.

For nærmere om sagens praktiske afvikling henvises til specialanklager Henning Fuglsang Sørensen. Telefon 21 15 75 05. Sagen føres på vegne af anklagemyndigheden af specialanklageren.

Relevante fakta:

– Sagen omfatter i alt 111 forurettede, fordelt over hele landet med undtagelse af Bornholm.
– De mange forurettede er afhørt ved lokale politikredse, og der har derfor været gennemført afhøringer over hele landet på nær Bornholm.
– Sagen afvikles som nævningesag med 3 juridiske dommere og 6 nævninger.
– Sagen er berammet til 30 retsdage med yderligere 5 dage i reserve.
– I alt vil 22 forurettede blive afhørt på sædvanligvis, 88 forurettede er afhørt til video af politiet, mens en forurettet ikke kan afhøres.

TILMELDING TIL POLITINYHEDER.DK

Få tilsendt nyhedshistorier, døgnrapporter og aktuelt nyt fra politiet i Danmark direkte til din email

Ved tilmelding giver du samtykke til, at vi må sende dig sidste nyt om politiets arbejde til din email.
Nyhedsmailen kan til enhver tid afmeldes igen

Something went wrong. Please check your entries and try again.