Skip to content

26. oktober 2021

Opdateret: 26. oktober 2021

Midt - og Vestsjællands Politi

Døgnets anmeldelser vedrørende:

Indbrud i virksomhed/forretninger:

Nykøbingvej, Holbæk
Kobbervej, Benløse, Ringsted

Indbrud i villa/lejlighed/landejendom:

Kystvejen, Strøby
Jyderupvej, Jyderup, Vig
Kærvang, Lille-Skensved
Chr. Hansensvej, Holbæk

Indbrud i fritids-/sommerhus:

Ingen

Indbrud i skole og institutioner mv.:

Nygade, Holbæk

Tyveri fra køretøjer:

Møllebjerg, Solrød Strand (forsøg)
Ølbycenter, Køge

 

Færdselsuheld – Køge Bugt Motorvejen, Jersie, Solrød Strand

Kl. 06.46 mandag morgen fik politiet melding om det første færdselsuheld i morgenmyldretidstrafikken på motorvejen i nordgående retning.
Fire biler var stødt sammen, så kun et ud af fire spor på motorvejen var åben for trafik. Ambulancepersonale sørgede for transport af en person til skadestuen til rutinemæssig kontrol, men der var efter al sandsynlighed ikke sket nogen behandlingskrævende skader. Bugseringskøretøjer sørgede for at få flyttet de involverede køretøjer, så alle vognbaner var åbne igen kl. ca. 07.45, hvor politiet forlod uheldsstedet.

 

Færdselsuheld – Vestmotorvejen, Ringsted

Kl. 06.49 fik politiet næste melding om et færdselsuheld i morgentrafikken, idet flere biler var stødt sammen i det østgående spor på Vestmotorvejen ved Ringsted.
I alt fire biler var impliceret i sammenstødet, der skete, da hastigheden blev nedsat på grund af kødannelse. En bilist opdagede dette for sent og påkørte bilisten foran. Dette sammenstød medførte, at yderligere to bilister blev impliceret. En 31-årig kvinde blev bragt på skadestuen til kontrol, men var sluppet uden behandlingskrævende skader. Kl. ca. 07.20 var uheldsstedet ryddet, så trafikken kunne normaliseres.

 

Spirituskørsel – Kåstrupvej, Kalundborg

Kl. 09.36 sigtede politiet en 61-årig mand fra Kalundborg for spirituskørsel på en lille 30-knallert, som han førte ad Kåstrupvej. Den 61-årige blev kortvarigt anholdt i forbindelse med udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for alkohol. Når analyseresultatet foreligger, hører han nærmere fra politiet.

 

Færdselsuheld – Køgevej / Søndre Ringvej, Roskilde

Kl. 09.38 var to bilister stødt sammen i det lysregulerede vejkryds Køgevej – Søndre Ringvej. Ambulancepersonale var blevet sendt til uheldsstedet, hvorfra en 46-årig kvinde fra Borup blev bragt til skadestuen i Køge til kontrol. Hun slap dog uden behandlingskrævende skader.
Inden sammenstødet var den 46-årige kvinde kørt i en personbil ad Køgevej mod syd og ind i det lysregulerede vejkryds, hvor hun stødte sammen med en anden personbil, som en 54-årig mand fra Roskilde førte ad Østre Ringvej mod vest i den hensigt at fortsætte ligeud og videre ad Søndre Ringvej mod vest. De to biler fik større skader som følge af sammenstødet, så et bugseringskøretøj måtte tilkaldes til at fjerne dem. Herved blev dele af krydset spærret for trafik i ca. 15 minutter. Den 54-årige mandlige fører slap fra uheldet med diverse knubs. Politiet har optaget rapport om uheldet for at belyst omstændighederne ud fra parternes og vidners forklaringer.

 

Ransagningsaktion efter narkotip – Ringsted

Afdelingen for Operativ Efterforskning hos Midt- og Vestsjællands Politi foretog mandag formiddag ransagning af to adresser i Ringsted, som en 30-årig mand fra Ringsted har en tilknytning til.
Retten havde givet politiet lov til at foretage ransagningerne, efter politiet gennem den senere tid havde modtaget flere forskellige tip om, at den 30-årige kunne være i besiddelse af narkotika, som han solgte videre. Narkohunde fra Midt- og Vestsjællands Politi deltog også i ransagningerne.
Ved ransagningen af den ene adresse fandt politiet intet af politimæssig interesse, hvorfor politiet foretog ransagning af endnu en adresse i Ringsted, hvor den 30-årige færdedes.
I området ved den sidstnævnte adresse traf politiet en firmabil, som blev ført af en 26-årig uden fast bopæl, men med en relation til den 30-årige. Den 26-årige havde ikke nogen førerret, så han blev sigtet for den overtrædelse af færdselsloven. I øvrigt var der ikke noget politimæssigt interessant i bilen eller hos den 26-årige, der kan forvente at høre nærmere fra politiet, når færdselslovsovertrædelsen skal afgøres.
Ved ransagningen af den anden adresse fandt politiet 163 gram hash samt samlet set et sekscifret kontantbeløb, som efter politiets opfattelse kunne knyttes til den 30-årige, som ransagningerne rettede sig imod.
SKATs Gældsstyrelse oplyste, at den 30-årige havde en betydelig gæld til det offentlige, hvorfor de fundne penge blev beslaglagt med henblik på at udgøre et afdrag på gælden. Den 30-årige ønskede den disposition forelagt for retten, hvor en dommer nu skal kigge nærmere på politiets grundlag for beslaglæggelsen af pengene.
Under ransagningen af den sidste adresse traf politiet en 22-årig mand fra Ringsted, som var ejer af et femcifret kontantbeløb, som politiet også fandt under ransagningen. Da også han havde gæld til det offentlige, beslaglagde politiet pengene med samtykke fra den 22-årige som et afdrag på gælden.
Den 30-årige blev sigtet for besiddelse af hashen med henblik på videresalg, hvilket politiet vurderede til at være en overtrædelse af loven om euforiserende stoffer. Den sigtede vil derfor senere høre nærmere fra politiet, når denne straffesag skal afgøres.

 

Fupopkald på telefonen – Hårlev – Stevns

Kl. 10.03 ønskede en 83-årig kvinde fra Hårlev at underrette politiet om, at hun kl. ca. 09.05 var blevet ringet op af en fremmed mand, der oplyste at ringe fra Midt- og Vestsjællands Politi.
Manden havde oplyst, at hun havde optaget et forbrugslån for en time siden, hvorfor han som påstået politiet ønskede at få nogle oplysninger i den anledning. Den 83-årige oplyste manden om, at hun nok skulle klare eventuelle uoverensstemmelser, hvorefter hun afbrød forbindelsen. Opkaldet havde i telefonens nummerviser vist et telefonnummer, der sluttede på de velkendte 1448 fra politiets hovedtelefonnumre.
Politiet vil gerne rose den 83-årige for at have gennemskuet, at der ikke var tale om en rigtig politimand, der kontaktede hende. Politiet har intet med lånoptagelser af gøre og vil som hovedregel kun rette henvendelse, såfremt en borger forinden har anmeldt en mulig overtrædelse af lovgivningen i den forbindelse. Som borger kan man også sikre sig politimandens navn og tjenestested, hvorefter et kontrolopkald via politikredsens ottecifrede hovedtelefonnummer (sluttende på netop 1448) kan foretages for at være sikker på, at det faktisk er politiet, som har henvendt sig.

 

Bortvisning af uønsket – Værkstedsvej, Køge

Kl. 10.03 måtte en underviser på manøvrebanen på et køreteknisk anlæg bede om hjælp fra politiet, fordi en bortvist elev ikke ønskede at forlade stedet. Det viste sig, at en 45-årig mand fra København var mødt op til undervisningen i spirituspåvirket tilstand. Derfor var han af underviseren blevet bedt om at forlade stedet, hvilket han modstræbende gjorde med politiets mellemkomst og uden at blive sigtet for noget.

 

Tyveri fra container – Byleddet, Lellinge, Køge

Kl. 10.54 var en fremmed mand blevet overrasket i at stjæle effekter fra en container. De stjålne genstande havde han anbragt i sin bil, som anmelderen spærrede inde med et køretøj, indtil politiet nåede frem.
Politiet fik på stedet kontakt til en 34-årig mand fra Sverige, som blev anholdt og sigtet for tyveri. Han havde fra en container taget et TV og andre småting uden at få lov fra de retsmæssige ejere. Politiet løslod den svenske mand efter afhøring til sagen, som han vil høre nærmere om, når sagen skal afgøres.

 

Spirituskørsel – Godsvej, Greve

Kl. 11.30 anholdt og sigtede færdselspolitiet en 69-årig mand fra Ishøj for spirituskørsel i en personbil. Han blev løsladt efter udtagelse af en blodprøve.

 

Narkokørsel uden førerret mv. – Motelvej, Karlslunde – Solrød

Kl. 14.20 anholdt og sigtede færdselspolitiet en 30-årig mand fra Solrød Strand for narkokørsel i en personbil, som den 30-årige ikke måtte være fører af, fordi han ikke havde generhvervet sit kørekort. Politiet fandt også en peberspray i den 30-åriges besiddelse, hvilket medførte en sigtelse for overtrædelse af våbenlovgivningen.
Efter udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer løslod politiet den 30-årige, der havde fået bilen overladt af bilens ejer. Der var tale om en 34-årig mand fra Kolding, som er blevet sigtet herfor. Begge sigtede vil nu høre nærmere fra politiet, når deres sager skal afgøres.

 

Målrettet færdselskontrol – Odsherred kommune

Færdselspolitiet hos Midt- og Vestsjællands Politi foretog i tidsrummet kl. 15.00 – 21.00 en målrettet kontrol primært mod de såkaldt ”bløde” trafikanter, men også andre trafikanter blev udsat for færdselspolitiets kontrol.
Kontrollen medførte i alt otte sigtelser, der omfattede følgende sagstyper:
1 sag vedr. spirituskørsel (bilist)
3 sager vedr. konstruktivt ændrede knallerter
3 cyklister blev sigtet for manglende lys på cyklen
1 sag vedr. overtrædelse af hastighedsbestemmelserne i bymæssig bebyggelse (klip).
De sigtede vil alle høre nærmere fra politiet, når sagen skal afgøres.

 

Mand overfaldet / narkobesiddelse / uro og uorden mv. – Holbæk

Kl. 16.12 fik politiet en anmeldelse om, at en mand få minutter tidligere var blevet overfaldet midt på gaden på Rosen, Holbæk.
Politiet fik på stedet kontakt til en 29-årig mand fra Holbæk, som var lettere forslået efter overfaldet, ligesom politiet også fik kontakt til nogle vidner. Herefter blev det klarlagt, at to mænd var sprunget ud af en sort personbil og havde overfaldet en 29-årig mand, mens en tredje mand også med relation til bilen observerede. Efter overfaldet flygtede de mistænkte i den sorte bil, hvis nummerplade vidner aflæste og videregav oplysningerne til politiet.
Senere fandt politiet bilen efterladt i Ladegårdsparken, men uden personer i. En større eftersøgning med flere patruljer, herunder hundepatruljer, blev iværksat i beboelsesområdet i et forsøg på at få identificeret en eller flere af overfaldsmændene. En hundepatrulje bemærkede herunder en mand hastigt løbe væk for at gemme sig i et buskads. Politihunden havde dog ikke besvær med at finde manden, som var en 19-årig mand fra Holbæk. Da han var i besiddelse af knap 76 gram hash, en digitalvægt og et mindre kontantbeløb, blev han anholdt og sigtet for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer. Ved en ransagning på hans bopæl fandt politiet ikke yderligere effekter af politimæssig interesse, hvorefter han blev løsladt.
Under politiets arbejde i beboelsesområdet gav en mand anledning til uro ved at blande sig i diverse politiforretninger, som var uvedkommende for en 33-årig mand fra Holbæk. Til sidst måtte politiet frihedsberøve ham for at få arbejdsro i området, og hans adfærd medførte tillige en sigtelse for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen. Han blev løsladt først på aftenen efter ca. tre timers ophold hos politiet.
Hele efterforskningen medførte en forøget politimæssig tilstedeværelse i beboelsesområdet i både efterforskningsøjemed, men også i præventiv og tryghedsskabende tilstedeværelse fra politiets side. Ingen er endnu blev sigtet for overfaldet på den 29-årige mand, men efterforskningen fortsætter i et forsøg på at få de mistænkte identificeret.
Politiet vil gerne i forbindelse med personer, der enten har bemærket overfaldet i Rosen, Holbæk, eller som har set den sorte personbil, der som flugtbil blev forladt og efterladt i Ladegårdsparken efter overfaldet. Kontakt politiet på tlf. 114 med oplysninger i sagen.

 

Spirituskørsel – Langelandsvej, Køge

Kl. 01.30 anholdt og sigtede politiet en 56-årig kvinde fra Maribo for spirituskørsel i en personbil. Hun blev løsladt efter udtagelse af en blodprøve.

 

Narkokørsel – Reersøvej, Gørlev Sj. – Kalundborg

Kl. 01.51 blev en 19-årig mand fra Næstved anholdt og sigtet for narkokørsel i en personbil. Han blev løsladt efter udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer.

 

Indbrud på bibliotek – Nygade, Holbæk

Kl. 02.30 fik politiet en anmeldelse om, at der var blevet begået et indbrud på biblioteket. Politiet kunne efterfølgende konstatere, at en rude i en dør var blevet knust, så det var muligt at lukke døren op. En alarm var blevet aktiveret kl. 02.02, efter at tre ophængte malerier var blevet stjålet fra bibliotekets lokaler. Politiet undersøgte stedet for eventuelle spor, ligesom politiet senere vil kigge nærmere på eventuel overvågning i et forsøg på at identificere indbrudstyven.
Indbruddet skal måske ses i sammenhæng med et tyveri af endnu et maleri fra samme bibliotek. Politiet fik en anmeldelse herom fredag i sidste uge, hvor en tyv måske kan have stjålet maleriet i åbningstiden. Denne anmeldelse indgår også i efterforskningen af tyverier af nu i alt fire malerier fra biblioteket.
Politiet hører gerne fra personer, der har bemærket noget usædvanligt i området ved biblioteket omkring kl. 02.00 i nat. Kontakt politiet på tlf. 114 med oplysninger i sagen.

 

 

Kilde: Midt- og Vestsjællands Politi / 26. oktober 2021

Østjyllands Politi

Grundlovsforhør i Retten i Randers kl. 13.30

Østjyllands Politi fremstiller tirsdag kl. 13.30 i Retten i Randers to mænd på 18 og 20 år, der sigtes for vold og vold af særlig farlig karakter ved i aftes kl. 20.15 på Tingvej i Horslet at have overfaldet en 17-årig dreng ved at vælte ham omkuld og sparke ham flere gange i ansigtet og på kroppen.

De er desuden begge sigtet for ulovlig tvang og frihedsberøvelse af den 17-årige dreng ved efterfølgende at have tvunget ham til at udlevere sin mobiltelefon og truet ham til at følge med dem.

Den 20-årige er desuden sigtet for tre tilfælde af vidnetrusler, dels mod den 17-årige dreng og dels mod tilstedeværende vidner til overfaldet, ved verbalt at true med vold og deslige, hvis de blandede sig eller kontaktede politiet.

Anklagemyndigheden vil anmode om dørlukning i sagen, hvorfor der ikke kan oplyses yderligere.

 

Voldsom butikstyv røg direkte i fængsel

Mandag kl. 17.27 fik Østjyllands Politi en henvendelse fra Bilka i Tilst, hvor nogle vagter havde tilbageholdt en noget udfarende butikstyv. En vagt havde set manden fylde sin rygsæk med LEGO-sæt, hvorefter han var gået mod udgangen uden at betale for noget.

Vagten fik fat i manden tæt på hovedindgangen, og manden standsede frivilligt, hvilket gav vagten mulighed for at ringe efter assistance fra en kollega. Mens vagten stod med telefonen i hånden, tog manden pludselig en hånd i buskelommen og hev en peberspray op, som han sprayede i hovedet på vagten, hvorefter han stak af.

Vagten forsøgte at følge efter, og han fik også assistance fra en kollega, der var kommet til. Ude på parkeringspladsen forsøgte manden at åbne døren til en bil, der kom kørende ind på parkeringspladsen, men døren var låst.

Manden fortsatte herefter ud på Anelystvej, hvor han fik standset en bil, som han også forsøgte at komme ind i, men uden held. Han fortsatte videre til parkeringspladsen ved Bauhaus, hvor han fik held til at komme ind i en bil, hvor der sad en kvinde på førersædet. Kvinden skyndte sig ud af bilen, og flere vagter fik fat i manden, som de fik hevet ud af bilen og tilbageholdt, indtil politiet ankom.

Da politiet ankom til stedet, blev den 29-årige mand anholdt og sigtet for røveri, trusler på livet, overtrædelse af våbenloven og for besiddelse af narkotika. Det viste sig, at den 29-årige mand var efterlyst til afsoning, så han blev kørt direkte i fængsel.

 

Ældre kvinder forsøgt svindlet af falske politifolk

Mandag fik Østjyllands Politi to anmeldelser fra ældre kvinder, der begge var blevet ringet op af mænd, som påstod, at de var fra politiet.

En 77-årig kvinde fra Lystrup blev mandag omkring kl. 13.30 ringet op af en person, som præsenterede sig som værende fra Helsingør Politi. På kvindens display kunne hun også se et telefonnummer, som passede med Helsingør Politis hovednummer.

Manden i røret fortalte kvinden, at der var en person, som forsøgte at oprette et lån i hendes navn på 30.000 kr. Den falske politimand bad derefter kvinden om at overføre pengene til en sikkerhedskonto ved politiet. Undervejs beroligede han hende desuden med, at samtalen ville blive optaget.

Kvinden flyttede derefter penge fra flere konti over på den konto, hun var blevet bedt om. Kort efter blev hun dog ringet op af sin bank, der fik kvindes konti spærret og vejledte kvinden til at anmelde bedrageriet til politiet.

Fra ”Holstebro Politi”

Senere mandag eftermiddag anmeldte en 70-årig kvinde fra Mårslet et lignende forsøg på svindel.

Den 70-årige kvinde var lørdag aften blevet ringet op af en mand, som fortalte, at han var fra politiet i Holstebro. Også denne gang svarede nummeret, manden ringede fra, til et rigtigt nummer til politiet i Holstebro.

Manden i røret fortalte denne gang, at kvindes konto var blevet hacket, og at hun derfor skulle sende ham sine kontooplysninger. Dette kunne kvinden dog ikke, da hun var dårligt seende. Hun bad derfor manden i telefonen om at ringe til sin søn i stedet.

Sønnen modtog aldrig et opkald, og det navn, manden havde opgivet, svarede ikke til nogen politiansatte. Hun fik derfor aldrig opgivet et kontonummer, og der blev ikke hævet penge på kvindes konti.

Gode råd fra politiet

Østjyllands Politi ser desværre i tiden flere sager, hvor særligt ældre kvinder bliver snydt til at overføre penge eller udlevere deres kort og koder. Politiet opfordrer derfor til, at man er ekstra opmærksom, hvis man bliver ringet op af nogen, der oplyser, at de ringer fra banken, politiet eller andre myndigheder. Politiet vil ikke ringe og bede om dine kontooplysninger, eller om at du overfører penge, og svindlerne kan med teknologi få det til at se ud som om, de ringer fra et andet nummer, end de i virkeligheden gør.

Er man i tvivl om, hvorvidt personen i røret er den, de siger, så lav et kontrolopkald ved at bede vedkommende om at oplyse sit navn og evt. den afdeling, han er ansat i. Læg på og ring så selv op til hovednummeret og spørg efter vedkommende – på denne måde kan man få afklaret, om vedkommende vitterligt er den, de siger. Derudover advarer politiet imod, at man udleverer sine kreditkort eller andre personlige oplysninger til nogen i telefonen.

Svindlerne går ofte målrettet efter ældre personer, hvorfor politiet også opfordrer børn eller børnebørn til at tage en snak med deres ældre familiemedlemmer og advare dem om denne fremgangsmåde samt vejlede i, hvordan man kan undgå at blive snydt.

 

500 kroner for fem ruller tape

Mandag kl. 14.26 fik Østjyllands Politi en anmeldelse fra en strøgvagt, der havde set en mand stjæle fem ruller tape fra en udendørs udsalgsø tilhørende Flying Tiger på Telefontorvet i Aarhus C. Manden var efterfølgende steget på en bus.

Vagten løb hen til bussen og fik chaufføren til at holde døren og blive holdende på stedet, mens han gik igennem bussen. Helt bagerst fandt han manden, der forsøgte at gemme sig. Da vagten kom tættere på, kunne han se, at manden delvist sad på de stjålne taperuller, som han forsøgte at skjule mellem benene.

Vagten bad herefter manden om at følge med ind i butikkens baglokale, hvorfra der blev ringet efter politiet. Da betjentene ankom til stedet, blev den 36-årige rumænske mand anholdt og sigtet for butikstyveri. Han leverede taperullerne tilbage til butikken og fik i stedet en straksbøde på 500 kroner.

 

Gjorde sig uheldigt bemærket og endte med to sigtelser

En patrulje var mandag ved 22-tiden ved Q8 på Randersvej i Aarhus N i forbindelse med en anden politiforretning, da betjentene blev opmærksomme på en mand, der viste lidt for meget interesse for patruljebilen, der holdt parkeret tæt på. Betjentene løb hen mod manden, der med det samme vendte om og forsøgte at løbe væk.

Betjentene fik fat i manden, der så sit snit til at smide en lille pose fra sig, som viste at indeholde hash. Posen landede dog lige på den ene betjents støvle, og den 23-årige mand slap altså ikke for en sigtelse for narkobesiddelse.

Dette var han dog noget utilfreds med, hvilket han ved brug af flere skældsord også lod betjentene forstå. Han blev derfor anholdt og fik også en sigtelse for fornærmelig tiltale mod polititjenestemand.

 

Viftede med ulovlig kniv

Mandag kl. 20.15 fik Østjyllands Politi en anmeldelse om, at en person gik rundt ved Telefontorvet i Aarhus og viftede med en kniv. Da betjentene ankom til stedet, kunne de se en ung mand stå og vifte med en butterflykniv, hvorfor han blev bedt om at lægge kniven fra sig og lægge sig ned på maven.

Han gjorde, som han fik besked på, og den 16-årige dreng blev anholdt og sigtet for overtrædelse af knivloven. På grund af hans unge alder blev både hans mor og de sociale myndigheder orienteret om hændelsen.

 

Brand i tagplader på sommerhus

En gasbrænder til ukrudtsbrænding fik mandag kl. 12.01 fat i nogle tagplader på et sommerhus på Mols Bjerge Feriecenter. Branden var hurtigt under kontrol, og nåede ikke at gøre skade på andre bygninger.

 

Færdsel

Mandag kl. 06.46 skete der et færdselsuheld i krydset Romalt Boulevard/Grenåvej i Randers SØ, da en 34-årig mandlig bilist ville foretage en u-vending og i den forbindelse blev påkørt bagfra af en anden bil, der blev ført af en 36-årig kvinde. Der skete kun mindre materiel skade ved uheldet.

Mandag kl. 06.46 skete der et færdselsuheld på Østjyske Motorvej ved Tilst. En 33-årig mandlig bilist foretog en katastrofeopbremsning, for at undgå at påkøre bilen foran, da der var kø på indfletningen til motorvejen. Den 33-årige nåede det dog ikke og kørte op i bagenden af den forankørende 54-årige mandlige bilist. Det fik skubbet den 54-åriges bil frem i bilen foran, ført af en 43-årig mand. Den 33-årige mand, som ofretog katastrofeopbremsningen, blev til sidst påkørt bagfra af en 29-årig mandlig bilist. Ingen kom til skade, men uheldet gav en del kø i morgentrafikken.

Mandag kl. 08.10 skete der et færdselsuheld på Nordjyske Motorvej ved Grundfør, da en 47-årig kvindelig bilist skulle flette ind på motorvejen. Kvinden var ved indfletning længst fremme, men blev ramt i siden af bilen af en 52-årig mandlig lastbilchauffør, som ikke gav tilstrækkeligt plads til sammenfletningen. Ingen kom til skade ved uheldet.

Mandag kl. 11.50 blev en 33-årig mandlig bilist anholdt og sigtet for narkokørsel og kørsel uden førerret, da han blev standset af en patrulje på Lundbergsvej i Ebeltoft. Bilens 22-årige kvindelige ejer blev desuden sigtet for at have overladt førerretten til en person uden kørekort.

Mandag kl. 13.05 blev en 23-årig mandlig bilist anholdt og sigtet for narkokørsel og for kørsel uden førerret, da han blev standset af en patrulje på Borup Byvej i Randers NV.

Mandag kl. 15.34 skete der et færdselsuheld i krydset mellem Vestre Ringgade og Fuglebakkevej i Aarhus, da en 22-årig kvindelig bilist under et højresving påkørte en 57-årig mandlig cyklist. Manden blev kørt på hospitalet til nærmere kontrol, men kom ikke umiddelbart alvorligt til skade. Kvinden blev sigtet for ikke at overholde sin vigepligt.

Mandag kl. 16.02 skete der et færdselsuheld på Thorsagervej i Mesballe ved Ryomgård. En 18-årig mandlig bilist kom kørende i nordgående retning, da han pludselig kørte over i den modsatte kørebane og her kørte frontalt sammen med en 53-årig mandlig bilist. Den 53-årige blev kørt til undersøgelse på hospitalet, men ingen kom umiddelbart alvorligt til skade.

Mandag kl. 16.05 blev en 31-årig mandlig bilist anholdt og sigtet for narkokørsel, da han blev standset af en patrulje på Ørsted Kærvej i Ørsted.

 

Indbrud

Der er det seneste døgn anmeldt tre indbrud i privat beboelse i Østjyllands politikreds.

  • På Dystrup Tværvej i Ørum Djurs begået mellem tirsdag den 19/10 kl. 12.00 og fredag den 22/10 kl. 10.00
  • På Carl Jensens Vej i Viby begået mellem lørdag den 23/10 kl. 12.00 og mandag den 25/10 kl. 20.30
  • På Nordstjernen i Randers NV begået mellem lørdag den 23/10 kl. 14.00 og mandag den 25/10 kl. 21.17

 

 

Kilde: Østjyllands Politi / 26. oktober 2021

Nordsjællands Politi

Dør stjålet fra gravemaskine, Skævinge

En dør til en gravemaskine er mellem fredag eftermiddag og mandag morgen blevet stjålet fra en byggeplads i Dyremosen. Tyveriet blev anmeldt klokken 08.12

 

Kvinde død af knivstik, Tisvildeleje

En 55-årig kvinde afgik mandag morgen ved døden efter at være blevet ramt af knivstik. Anmeldelsen kom klokken 08.27 og en 21-årig mand blev kort efter anholdt og sigtet for drab. Manden blev fremstillet i grundlovsforhør tirsdag morgen, hvor han blev varetægtsfængslet i fire uger.

 

Vinduesviskere knækket, Veksø

To vinduesviskere på en Kia, der holdt på Korshøj, er mellem lørdag aften og søndag morgen blev knækket. Hærværket blev anmeldt mandag formiddag klokken 09.16.

 

Ruder knust, Smørum

To ruder i Petanqueklubben på Flodvej er mellem søndag eftermiddag og mandag formiddag blevet knust. Et vidne har set to unge mænd på 16-17 år løbe fra stedet.

 

Valgplakater stjålet, Hellerup

Flere valgplakater er søndag eftermiddag mellem klokken 13.40 og 17.00 blevet stjålet, efter de var blevet sat op langs Øregårds Allé. Tyveriet blev anmeldt mandag formiddag klokken 11.07.

 

Kørte på ulovlig knallert, Frederikssund

En 15-årig ung mand fra Jægerspris blev mandag eftermiddag klokken 12.15 sigtet for at køre på en ulovlig knallert. Den unge mand blev standset, da han kom kørende ad Frederiksborggade og her blev det konstateret, at hans knallert kunne køre hurtigere end den var indregistreret til og, at hverken horn eller bremselys virkede.

 

Fik bilen konfiskeret, Hillerød

Mandag eftermiddag fik en 27-årig mand fra Hillerød konfiskeret sin bil, da han kom kørende ad Frederiksværksgade. Det var tredje gang, at manden kørte bil, selvom han tidligere har fået sin førerret inddraget. Manden blev sigtet for kørsel uden førerret og for at køre bil, selvom han var påvirket af euforiserende stoffer.

 

Ridser i lakken, Helsingør

En peugeot, som holdt på Tårnhøjvej, er mellem søndag aften og mandag morgen blevet udsat for hærværk. Der er lavet en dyb ridse i lakken hele vejen rundt om bilen.

 

Valgplakater revet ned, Vedbæk

Flere valgplakater er mellem lørdag eftermiddag og søndag morgen blevet revet ned og ødelagt på Rungsted Strandvej. Hærværket blev anmeldt mandag eftermiddag klokken 15.27.

 

Køre uden kørekort, Skibby

En 49-årig kvinde fra Skibby blev mandag eftermiddag klokken 15.45 standset, da hun kom kørende ad Nordvejen. Her viste en alkometertest, at hendes promille var højere end den tilladte. Kvinden blev sigtet for spirituskørsel og blev endvidere sigtet for kørsel uden førerret, da hun ikke havde generhvervet sit kørekort efter en tidligere frakendelse.

 

Pc stjålet fra bil, Værløse

En bærbar pc er mellem klokken 12.30 og 14.30 mandag eftermiddag blevet stjålet fra en bil, som holdt på en p-plads på Skovlystvej. Tyveriet blev anmeldt klokken 15.57, og det fremgår ikke af anmeldelsen, hvordan tyven har skaffet sig adgang til bilen.

 

Tyveri af taske, Birkerød

Klokken 16.00 blev det anmeldt, at en 90-årig kvinde havde fået stjålet sin taske inklusive indhold, da hun klokken 15.30 havde gået på Hovedgaden. En gerningsmand var løbet forbi og havde taget kvindens taske fra hendes rollator, hvorefter han løb over til parkeringspladsen ved Loop, hvorfra han kørte fra stedet i en hvid varevogn.

 

To personer ville ikke fremvise ID, Hillerød

Klokken 16.14 kontaktede Movia Nordsjællands Politi, idet de stod på Milnersvej med to personer, der ikke havde rejst med gyldig rejsehjemmel i en af Movias busser. Nu nægtede de to personer at fortælle, hvem de var, således de kunne få en afgift for forholdet, og en patrulje blev derfor sendt til stedet, hvilket hjalp på sagerne, og en henholdsvis 20-årig og 21-årig kvinde fra Næstved fik udskrevet en afgift.

 

Overtrædelse af hundeloven, Slangerup

Klokken 17.05 blev det anmeldt, at en kvinde netop var blevet bidt i låret af en mindre hund i en flexline-snor, da hun var ude og løbe nær Roskildevej på en cykelsti omkring Møllevangen. Biddet medførte et sår, og en patrulje blev sendt til stedet, hvor en lokal mand, der luftede hunden, blev sigtet for overtrædelse af hundeloven.

 

Narkokørsel, Farum

Klokken 18.05 blev en 28-årig mandlig varevognsfører fra Taastrup standset og kontrolleret på Frederiksborgvej. Her fik han narkometeret til at slå ud, hvorfor han blev sigtet for dette og taget med til udtagning af blodprøve, der skal fastslå den eventuelle grad af påvirkning.

 

Mistænkeligt forhold, Virum

Klokken 19.13 blev det anmeldt fra beboerne i en bolig på Virum Vandvej, at de klokken 18.53 via videokameraet i hjemmets dørklokke havde set en mistænkelig person luske rundt foran hoveddøren, men at han havde stukket af, da han havde bemærket, at der var et kamera.

Den mistænkelige person beskrives som: Mand, østeuropæisk af udseende, 35-40 år gammel, spinkel af bygning, lys i huden, med brunt kort hår. Var kørende i en blå VW Polo personbil.

 

Tyveri fra personbil, Slangerup

Klokken 19.55 blev det anmeldt, at højre siderude i en personbil holdende på Idrætsvej var blevet smadret, hvorefter der var blevet stjålet en taske og en pung inklusive indhold fra bilens kabine. Tyveriet var sket imellem klokken 19.00 og 19.50.

 

Spritkørsel, Græsted

Klokken 20.30 blev en 57-årig mandlig bilist fra Græsted standset og kontrolleret på Arupsvej. Her fik han alkometeret til at slå ud, hvorfor han blev sigtet for dette og taget med til udtagning af blodprøve, der skal fastslå den eventuelle grad af påvirkning.

 

Tyveri fra personbil, Ølstykke

Klokken 20.48 blev det anmeldt, at en rude i førersiden på en personbil holdende ved Ølstykkehallen var blevet smadret, hvorefter der var blevet stjålet en taske, to punge, to telefoner samt en computer fra bilens kabine. Tyveriet var sket imellem klokken 19.00 og 20.45.

 

Narkokørsel, Helsingør

Klokken 01.08 blev en 39-årig mandlig bilist fra Snekkersten standset og kontrolleret på Søndre Strandvej. Her fik han narkometeret til at slå ud, hvorfor han blev sigtet for dette og taget med til udtagning af blodprøve, der skal fastslå den eventuelle grad af påvirkning.

Manden var ligeledes frakendt førerretten, og han blev derfor også sigtet for alligevel at have sat sig bag rattet trods dette.

 

 

Kilde: Nordsjællands Politi / 25.-26. oktober 2021

Nordjyllands Politi

Narkopåvirket bilist standset to gange

Natten til tirsdag kl. 0234 blev der standset et køretøj på Ringvejen i Hjørring. Da patruljen kontaktede føreren fik de mistanke om, at han var påvirket. En narkotest på stedet gav udslag for cannabis (hash), log føreren blev anholdt. På sygehuset i Hjørring blev der udtaget en blodprøve og han blev løsladt. En time og 20 minutter efter blev selvsamme fører nu igen spottet. Denne gang i krydset Parallelvej – Bispensgade i Hjørring. Han blev endnu engang standset, og ikke overraskende viste en narkotest endnu engang, at han havde cannabis i blodet. Han blev anholdt på ny og der blev igen  udtaget en blodprøve. Føreren kan nu se frem til et retsligt efterspil.

 

Kørsel i frakendelsestiden

Mandag eftermiddag kl. 1738 bemærkede en patrulje person på en knallert. Han kørte på Svanelundsvej i Hjørring. Patruljen besluttede sig for at foretage en rutinemæssig kontrol af knallerten og føreren. Føreren var frakendt førerretten i tre år gældende fra den 7. maj i år. Der bliver nu udstedt en bøde til føreren af knallerten.

 

Spirituskørsel

Mandag aften standsede politiet en knallert på Kastetvej. Føreren var påvirket af spiritus og kunne ikke lovligt køre på knallerten, da han ikke havde kørekort til den. Han blev anholdt og der blev udtaget en blodprøve, der skal vise den præcise promille.

 

Indbrud i villa

I perioden mellem mandag kl. 1100 og 1835 blev der lavet indbrud i en villa på Dybbroparken i Gistrup. Gerningsmanden havde vredet cylinderen ud i fordøren og derigennem skaffet sig adgang til huset. Hele huset var gennemrodet, og der fra stedet blev der stjålet dyre tasker, computere. Det er endnu ikke opgjort, hvad der ellers er blevet stjålet ved indbruddet.

 

 

Kilde: Nordjyllands Politi / 26. oktober 2021

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi

NAKSKOV: Anholdt efter trusler

Politiet blev mandag klokken 18.29 kaldt ud til en adresse i Nakskov, hvor en mand havde truet nogle børn. Han truede en pige med tæv og hentede en stor køkkenkniv, som han truede nogle andre med. Da politipatruljen kort efter ankom til stedet, mødte politibetjentene en 21-årig mand, som erkendte, at han havde haft en diskussion med fire unge på stedet. Han blev anholdt klokken 18.34 og sigtet for trusler, og politiet fandt en stor køkkenkniv, så den 21-årige blev også sigtet for overtrædelse af knivloven. Han er fortsat anholdt, og det overvejes i øjeblikket, om han skal fremstilles i grundlovsforhør tirsdag.

 

HERLUFMAGLE: 16-årig på ulovlig knallert

Færdselspolitiet standsede mandag klokken 15.45 en 16-årig fyr fra lokalområdet, der kom kørende på knallert ad Fensmarkvej i Spragelse ved Herlufmagle. En kontrol af knallerten på et rullefelt viste, at den kunne køre noget hurtigere end tilladt, og den var i øvrigt ikke indregistreret, og den 16-årige havde ikke noget kørekort. Han blev derfor sigtet for flere overtrædelser af færdselsloven.

 

NÆSTVED: 27-årig varetægtsfængslet efter vold

En 27-årig mand fra Næstved blev efter et retsmøde mandag varetægtsfængslet frem til den 10. november. Han er sigtet for vold, efter at politiet søndag klokken 19.11 fik en anmeldelse om, at flere personer havde været i noget klammeri udenfor McDonald’s på Blegdammen. Det gik ud over tre personer, der blev slået og sparket, og kort efter mødte politibetjentene en mand, der svarede til beskrivelsen på Indre Vordingborgvej. Den 27-årige blev herefter anholdt 19.24 og sigtet.

 

INDBRUD

Politiet har i det seneste døgn modtaget følgende anmeldelser om indbrud i privat beboelse:

By Vej Type Tidsrum Udbytte
Næstved Lovvej, Lov Hus Tirsdag klokken 5.37 En bil, der tidligere på natten var impliceret i en færdselsuheld i Rødby
Rødby Sædingevej Hus Lørdag klokken 14.00 – mandag klokken 9.15 Ikke gjort op hvad der er stjålet

 

HASTIGHEDSKONTROLLER

Politiet har i det forgangne døgn haft følgende hastighedskontroller: 

By Vej Tid Type Kontrollerede Fartbilister Tilladt Hurtigste Klip
Haslev Køgevej, Freerslev Mandag klokken 9.49-11.30 ATK 251 15 60 km/t 85 km/t
Karise Stevnsvej, Smerup Mandag klokken 7.02-9.02 ATK 252 18 70 km/t 119 km/t Et klip og en betinget frakendelse
Korsør Tårnborgvej Mandag klokken 7.46-9.30 ATK 436 4 50 km/t 64 km/t
Sorø Alleen, der er en skolevej Mandag klokken 10.13-13.30 ATK 868 1 50 km/t 64 km/t
Sorø Vestmotorvejen Mandag klokken 10.11-16.22 ATK 7786 41 130 km/t 163 km/t

 

FÆRDSELSKONTROLLER

I det seneste døgn har politiet haft følgende færdselskontroller:

By Vej Tidspunkt
Herlufmagle Fensmarkvej, Spragelse Mandag klokken 15.45-16.30 En blev sigtet for at bruge håndholdt mobil under kørslen og en for at køre på en ulovlig knallert, som ikke var indregistreret og uden at have kørekort
Næstved Slagelsevej Mandag klokken 16.35-17.50 13 køretøjer blev standset og kontrolleret: Ingen sager
Vordingborg Sydmotorvejen Mandag klokken 18.05-19.10 Seks køretøjer blev standset og kontrolleret: Ingen sager

 

Husk, at det er muligt at bestille en færdselskontrol på politiets hjemmeside.

 

PÅVIRKEDE TRAFIKANTER

I det seneste døgn har politiet standset en enkelt spritbilist:

By Vej Tidspunkt Person Sigtet for
Stubbekøbing Østre Havn Mandag klokken 10.55 49-årig mand fra Ringsted Spirituskørsel

 

 

Kilde: Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi / 25. oktober 2021

Bornholms Politi

Færdsel

Mandag kl. 12.25 blev Bornholms Politi kontaktet af en kvindelig bilist, der havde observeret et andet køretøj, der blev ført slingrende ad Borrelyngvej og Haslevej mod Rønne. Kvinden havde noteret registreringsnummeret på bilen, og politiet modtog yderligere en anmeldelse på samme bil – denne gang gennem Almindingen.

Bilisten blev bragt til standsning på Stavsdalvej i Østerlars, hvor den 62-årige mandlige bilist deltog i en alkometertest, der slog ud over det tilladte. Han blev bragt til hospitalet for at få udtaget en blodprøve, der skal fastslå promillen, og er sigtet for spirituskørsel samt kørsel i frakendelsestiden, da han i forvejen var frakendt førerretten på grund af spirituskørsel.

 

Hærværk

Mellem torsdag d. 21. oktober kl. 21.30 og lørdag d. 23. oktober kl. 13.00 er der begået hærværk på en bil i form af ridser på højre side og kølerhjelmen. Hærværket er enten sket ved Nexø boldklub, på Store Torv i Rønne eller på Kapelvej i Rønne.

Mellem søndag d. 17. oktober kl. 08.00 og søndag d. 24. oktober kl. 19.00 er en bil parkeret på Kredsen i Rønne blevet udsat for hærværk. Der er lavet en bule i nummerpladen, et Toyota-mærke er revet af, og der er ridser på fronten af bilen.

En bil parkeret ud for Netto ved Vibegårds Runddel i Rønne er mandag omkring kl. 14.40 blevet udsat for hærværk i form af en ca. 60 cm lang ridse på højre side.

 

Beredskabsloven

En 48-årig mand brændte mandag morgen personlige dokumenter af i sin have i Nexø. Dette er en overtrædelse af beredskabsloven, hvilket han er blevet sigtet for.

 

 

Kilde: Bornholms Politi / 26. oktober 2021