Skip to content

26. oktober 2021

Opdateret: 18. august 2020

Midt - og Vestsjællands Politi

Døgnets anmeldelser vedrørende:

Indbrud i virksomhed/forretninger:

Juelsmindevej, Kalundborg
Ringstedvej, Ringsted

Indbrud i villa/lejlighed/landejendom:

Toftebuen, Vindinge, Roskilde
Tinggårdslunden, Tune
Hedegade, Roskilde
Kjærsager, Hvalsø
Søndre Damtoften, Solrød Strand
Åparken, Svinninge
Jernbanevej, Hvalsø
Hejrevej, Gislinge
Slimmingevej, Tureby
Ladegårdsparken Øst, Holbæk

Indbrud i fritids-/sommerhus:

Ingen

Indbrud i skole og institutioner mv.:

Ingen

Færdselsuheld – Ledreborg Alle, Roskilde

Kl. 08.01 var det sket et mindre alvorligt, men omfangsrigt færdselsuheld på Ledreborg Alle. Det viste sig, at der var tale om et sammenstød mellem i alt fem bilister, men der var kun sket materiel skade på køretøjerne. Fire bilister var alle kørt i østlig, men standset ved en indkørsel kort før krydset ved Lindenborgvej. Dette overså en 18-årig mandlig bilist fra Roskilde, som så påkørte den bageste af de standsede bilister. Denne påkørsel medførte, at de tre øvrige standsede bilister også blev involveret, fordi bilerne alle blev skubbet fremad og ind i hinanden. Først kl. ca. 09.45 var der ryddet op, så politiet kunne forlade uheldsstedet efter registrering af parterne i sammenstødet

 

Spirituskørsel / kørsel uden førerret – Roskildevej, Vipperød – Holbæk

Kl. 09.58 anholdt og sigtede politiet en 36-årig mand fra Svenstrup J for spirituskørsel og kørsel uden førerret i en varebil. Hans førerret havde politiet nemlig inddraget i slutningen af juli måned i forbindelse med en anden straffesag om overtrædelse af færdselsloven. Den 36-årige mand blev løsladt efter udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for alkohol og kan nu forvente at høre nærmere fra politiet, når blodprøven er blevet analyseret.

 

Mistænkelig genstand – Jernbanegade, Roskilde

Kl. 11.25 fik politiet en henvendelse fra en togrejsende, som fra toget kunne se en mistænkelig genstand, som mindede noget om en håndgranat. Genstanden skulle ligge ved en perron på Roskilde station. Togdriften blev derfor indstillet, medens politiet undersøgte sporarealerne ved togstationen. Politiet fandt en ufarlig plastikgenstand, der godt kunne minde om en håndgranat. Genstanden blev medtaget og destrueret ved politiets foranstaltning, så den ikke skabte yderligere utryghed i området. Kl. 12.00 blev togdriften derfor genoptaget på Roskilde station.

 

Narkokørsel – Teglværksvej, Jyderup – Holbæk

Kl. 14.18 anholdt og sigtede politiet en 19-årig mand fra Jyderup for kørsel i narkotikapåvirket tilstand i en personbil. Han blev løsladt efter udtagelse af en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer.

 

Brandundersøgelse – Egebjerg Hovedgade, Egebjerg, Nykøbing Sj. – Odsherred

Kl. 14.55 rykkede brandvæsnet og politiet ud til en eksplosionsagtig brand i en virksomhed. Ved politiets ankomst var der ikke umiddelbart brand, men spor efter en slags eksplosion på stedet. Seks personer, der havde opholdt sig i området ved den eksplosionsagtige brand, var alle sluppet uskadte fra hændelsen. Ved en foreløbig undersøgelse af et oliefyr til en procesovn kunne politiet konstatere, at der var spor efter en slags eksplosionsagtig brand, idet dele af taget over procesovnen var væk, nogle loftslamper var ødelagte, og der var skader på både procesovnen og en gavl i bygningen. Arbejdstilsynet blev underrettet om sagen og skal nu i samarbejde med politiet foretage nærmere undersøgelser af installationerne på stedet i forsøget på at finde årsagen til eksplosionen, så myndighederne senere kan afgøre, om nogen kan drages til ansvar herfor.

 

Tricktyveri – Åparken, Svinninge – Holbæk

Kl. 15.48 anmeldte en 92-årig kvinde fra Svinninge, at hun i tidsrummet kl. 11.00-12.00 havde fået uventet besøg af en fremmed mand, der var kommet ind på hendes bopæl via en åbentstående havedør. Han havde udgivet sig for at være hjemmehjælper og oplyst, at han skulle pudse den 92-åriges smykker. Hun havde taget en guldring og en guldhalskæde af, som manden efterfølgende beholdt. Han blev beskrevet som: A: Mand, ikke etnisk dansker af udseende, 25-30 år, 168-178 cm, Kropsbygning: Almindelig, Hudfarve: Brun, Hårfarve: Sort, Hårlængde: Kort, Yderligere kendetegn: Lidt krøllet hår, Talte: Dansk. Politiet undersøger nu, om dette tricktyveri kan have forbindelse med et andet tricktyveri anmeldt i fredags, hvor en 85-årig kvinde under tilsvarende omstændigheder fik stjålet guldsmykker.

Politiet i Holbæk hører gerne fra personer, der har bemærket manden i området. Kontakt politiet på tlf. 114 med oplysninger i sagen.

 

Brandundersøgelse – Tornved Byvej, Jyderup – Holbæk

Kl. 16.08 rykkede brandvæsnet og politiet ud til ildebrand i opmagasineret affald. Det viste sig, at byggematerieler, en gammel campingvogn og andet affaldsmateriale af ringe værdi blev opbevaret et sted tæt på jernbanen. På grund af brandvæsnets arbejde med brandslukningen blev togdriften indstillet i ca. 30 minutter, hvorefter togene efterfølgende kørte med nedsat hastighed forbi brandstedet. Brandårsagen kunne ikke umiddelbart klarlægges, så politiet skal undersøge brandstedet nærmere i den anledning. Der er dog ikke umiddelbart mistanke om, at branden kan være påsat, selv om politiet har oplysninger om, at stedet har været tilholdssted for unge.

 

Hærværk og knivloven – Avnstrupvej, Hvalsø – Lejre

Kl. 17.03 fik politiet en anmeldelse om uorden i asylcentret, idet flere personer skulle være i slagsmål. Flere patruljer blev sendt til stedet, hvor der dog var faldet ro over beboerne igen. Politiet fik klarlagt, at en 30-årig mandlig asylansøger havde været utilfreds med forholdene på stedet og derfor havde ødelagt seks skraldespande ved at sparke og kaste med dem. Han blev derfor anholdt og sigtet for hærværk på skraldespandene. En anden mandlig asylansøger havde under uorden fremtaget to knive, som politiet fandt. En 41-årig mandlig asylansøger blev sigtet for den ulovlige besiddelse af de to knive uden noget anerkendelsesværdigt formål. Da han tillige var eftersøgt af Udlændingecentret hos Nordsjællands Politi, blev han frihedsberøvet og efter afhøring til knivsagen transporteret til Udlændingecentret til videre foranstaltning for dem. Den 30-årige blev senere på aften løsladt efter endt efterforskning i sagen, som han vil høre nærmere om, når den skal afgøres.

 

Hensynsløs kørsel / forvoldt fare for person – Nykøbingvej, Grevinge – Odsherred

Kl. 18.24 fik politiet en anmeldelse om, at en uoverensstemmelse mellem nogle personer havde medført, at mand var kommet til skade og skulle på sygehuset. Politiet kørte til Nykøbingvej, hvor en bil med en 21-årig mand fra Roskilde som fører og en 20-årig mand fra Grevinge blev truffet. Ambulancepersonale tog sig af en 24-årig mand fra Holbæk, som var kommet til skade og derfor blev bragt på sygehuset. Politiet fik klarlagt, at der havde været en uoverensstemmelse mellem flere parter omkring en soundbox i forbindelse med en fest i den forgangne weekend. Derfor havde flere personer aftalt at mødes på Nykøbingvej for at få afklaret uoverensstemmelserne og var ankommet dertil i biler. Efter en foreløbig afklaring af uoverensstemmelserne var den 24-årige dog af en anden opfattelse og ville fortsat tale med de to mænd i bilen, da den 21-årige begyndte at køre fra stedet. Den 24-årige stak dele af kroppen ind gennem et åbent vindue i førerdøren, da den 21-årige kørte fra stedet, så den 24-årige nærmest hang på siden af bilen. En anden bil fulgte efter den 21-årige, som forsøgte at køre væk fra den forfølgende bil. Herunder ramte den 24-årige et vejskilt, så han faldt af bilen. Politiet anholdt derfor de to mænd i bilen som mistænkte for at have forvoldt nærliggende fare for den 24-åriges liv. Bilen havde mindre skader og spor efter kørslen med den 24-årige hængende på siden af bilen. To mænd på 20 og 35 år fra Grevinge fra den forfølgende bil blev også kortvarigt anholdt, indtil deres roller i hændelsesforløbet var blevet afklaret. Nykøbingvej blev afspærret med skiltevogne, så politiet med bistand fra en bilinspektør kunne foretage tekniske undersøgelser på vejen og af bilen i forbindelse med kørslen, hvor den 24-årige kom til skade. Kl. ca. 21.00 var undersøgelserne på Nykøbingvej afsluttet, så trafikanterne igen kunne færdes normalt ad vejen. Den 24-årige er fortsat indlagt på et sygehus til fornøden behandling for hovedlæsioner og skader på torsoen, men er uden for livsfare. Den 21-årige fører og hans 20-årige passager er fortsat i politiets varetægt, men vil tirsdag formiddag blive løsladt efter en nøjere juridisk vurdering hos anklagemyndigheden. De er dog fortsat sigtede i sagen, som de derfor vil høre nærmere om, når efterforskningen er helt afsluttet.

 

Færdselsuheld – Ejbyvej / Salbyvej, Lille-Skensved – Køge

Kl. 20.08 var det sket et færdselsuheld i krydset Ejbyvej – Salbyvej. Det viste sig, at en 41-årig mand fra Kastrup kørte med lav hastighed ad Ejbyvej mod nordøst, idet han havde til hensigt at svinge til venstre ad Salbyvej mod nordvest. Under venstresvinget stødte han sammen med en modkørende motorcykel ført af en 49-årig mand fra Lille-Skensved. Ingen af parterne kom til skade ved uheldet, som politiet har optaget rapport om for at få klarlagt, om nogen af parterne kan have overtrådt færdselsloven.

 

Hastighedsmåling – Køge Bugt Motorvejen, Greve

Kl. 21.02 var politiets fotovogn på plads ved et vejarbejde på Køge Bugt Motorvejen, hvor flere vognbaner var afspærret i forbindelse med udlægning af nyt slidlag på kørebanen. I de resterende kørespor ved vejarbejdet var hastigheden som følge af vejarbejdet nedsat fra de normale 110 km/t til maksimalt 80 km/t forbi arbejdsstedet. Frem til kl. 01.15 foretog politiets fotovogn måling af bilisternes hastighed forbi vejarbejdet, og resultatet blev følgende: 17 bilister kan forvente alene en bøde, otte bilister kan ud over bøde også forvente et klip i kørekortet, en enkelt bilist kørte så hurtigt, at politiet ud over en bøde også vil nedlægge påstand om en betinget frakendelse af kørekortet. Den sidste bilist kan forvente at måtte undvære kørekortet i minimum seks måneder, idet en yngre mand passerede vejarbejdet med mindst 144 km/t samtidig med, at han talte i mobiltelefon under kørslen. Bødestraffene er i øvrigt skærpet, når hastighedsovertrædelser sker i forbindelse med et vejarbejde.
Politiets fotovogn vil igen i aften tirsdag være på stedet for at lave hastighedsmålinger ved vejarbejdet, så vejarbejderne kan arbejde sikkert og trygt bag den foretagne afspærring på motorvejen.

 

OPFØLGNING

 

Varetægtsfængsling – Grov vold – H/F Havrelyngen, Køge

En 35-årig mand fra Køge blev i går mandag i et grundlovsforhør i Retten i Roskilde varetægtsfængslet foreløbigt frem til den 3. september 2020 som sigtet for grov vold mod sin 42-årige samlever i slutningen af juli måned i år. Politiet havde siden anmeldelsen ledt efter den 35-årige, der først blev anholdt i søndags, da politiet fandt frem til hans opholdssted.

 

Kilde: Midt- og Vestsjællands Politi / 17.-18. august 2020

Østjyllands Politi

Grundlovsforhør i Retten i Aarhus

Østjyllands Politi fremstiller tirsdag kl. 09.30 i Retten i Aarhus en 24-årig mand, der sigtes for forsøg på manddrab og for grov vold ved den 17. juli, i forening med flere andre personer, forsætligt at have påkørt en 31-årig mand ved en restaurant på I. Christensens Gade i Brabrand, for derefter at have stukket ham flere gange med en kniv.

Anklagemyndigheden vil anmode om dørlukning i sagen, hvorfor der ikke kan oplyses yderligere.

 

**

 

Eftersættelse i høj fart endte med adskillige sigtelser

Natten til tirsdag kl. 01.45 blev en patrulje i krydset ved Gudrunsvej/Åby Ringvej opmærksom på en bil, der kom kørende imod dem med meget høj fart. Patruljen vendte rundt og kørte efter bilen, der kørte over for rødt lys i krydset Åby Ringvej/Åhavevej, hvorefter den fortsatte ad Åhavevej i meget høj fart. Patruljen forsøgte med både horn og lygter at få føreren til at standse bilen, men uden held.

Bilisten fortsatte med al for høj fart ad Marselis Boulevard, hvor han i krydset ved Dalgas Avenue igen kørte over for rødt lys. Dette gentog sig, da bilisten nåede til krydset ved Strandvejen og igen i krydset Strandvejen/Oddervej. Farten blev nu sat endnu højere op, men i mellemtiden havde en af politiets hundepatrulje stillet sig klar med stop sticks, der blev kastet ud på Oddervej. Bilisten undveg dog og kørte videre ad Oddervej, hvor en anden patrulje tæt på krydset på Lyseng Allé parkerede en politibil på tværs af kørebanen for at få bilisten til at stoppe. Det lykkedes dog heller ikke, bilisten undveg og fortsatte sin kørsel ad Oddervej, hvor han i krydset ved Ringvejen atter kørte over for rødt lys og fortsatte ad Ringvejen.

I krydset ved Holme Parkvej havde en anden patrulje stillet sig klar med stop sticks, der blev placeret på Oddervej, og denne gang virkede de efter hensigten, idet bilens venstre fordæk kørte over dem. Føreren fortsatte dog sin kørsel, men nu ad cykelstien langs Oddervej. I krydset Ringvejen/Christian X’s Vej kørte han endnu engang over for rødt lys, hvorefter han fortsatte ad Christian X’s Vej i modsat færdselsretning, men nu begyndte der at komme gnister fra det venstre forhjul, og bilen kunne ikke køre længere.

Den 53-årige mandlige fører af bilen blev anholdt på stedet. Han er foreløbigt sigtet for adskillige overtrædelser af færdselsloven og for vold mod polititjenestemand ved at have påkørt en patruljebil undervejs.

 

**

 

Havde fremmed mand i huset i to timer

Mandag kl. 12.00 fik en 70-årig mand besøg i sit hus på Strandagervej i Egå. En dansk mand på ca. 30 år ringede på døren og udgav sig fra et være fra et ukendt firma. Manden oplyste, at han skulle ind og tjekke noget post, men den 70-årige mand forstod ikke helt, hvad han skulle inde hos ham.

Den 70-årige satte sig ud i sin have, mens den ukendte mand gik rundt inde i huset. Manden kom to gange ud i haven og talte med den 70-årige, og da der var gået næste to timer spurgte den 70-årige, om manden mon snart var færdig. Manden oplyste, at han lige skulle ordne det sidste, hvorefter han gik igen. Efterfølgende opdagede den 70-årige mand, at der var forsvundet kontanter fra hans pung.

Østjyllands Politi opfordrer til, at man ikke lukker fremmede personer ind i sit hjem. Er man i tvivl om, hvem de er, hvor de kommer fra eller hvad deres ærinde er så bed om at se noget ID og få eventuelt et telefonnummer til det firma, som vedkommende oplyser at han/hun kommer fra.

 

**

 

Kvinde udsat for vold under solbadning

Mandag kl. 18.48 lå en 34-årige kvinde og nød solen på Tangkrogen i Aarhus, da hun blev opmærksom på en mand, der sad i nærheden og stirrede på hende. Kvinden syntes det var ubehageligt og flyttede sig derfor et andet sted hen. Kort efter kom manden hen til hende, kiggede på hende og sagde ”dit svin”.

Kvinden sagde til manden, at han skulle stoppe med at kigge på hende og gå sin vej, hvilket fik manden til at gå helt tæt på kvinden, hvorefter han slog hende flere gange i ansigtet. Kvinden forsøgte at forsvare sig selv indtil et vidne kom til stedet og fik fjernet manden, der forlod stedet. Mens et hold betjenten fik talt med kvinden og vidnet meldte en anden patrulje, at de havde fået fat i gerningsmanden, en 47-årig mand, der blev anholdt og sigtet for vold.

 

**

 

Butikstyv taget på fersk gerning

Mandag kl. 12.45 fik Østjyllands Politi en anmeldelse fra Tøjeksperten i Storcenter Nord i Aarhus N, hvor en vagt havde tilbageholdt en butikstyv. Vagten oplyste til politiet, at han havde set manden stjæle to jakker fra stativerne uden for butikken. Vagten havde derfor grebet fat i manden og bedt ham følge med ind i et baglokale, hvorfra der blev ringet efter politiet.

Da betjentene ankom til stedet blev den 28-årige mand sigtet for butikstyveri og for narkobesiddelse, da der i forbindelse med visitationen af ham blev fundet en mindre klump hash i hans højre bukselomme. Det viste sig desuden, at Københavns Politi ønskede at komme i kontakt med manden, da han skulle sigtes og afhøres til en anden sag fra København.

 

**

 

Gemte dåseøl i ærmet

Mandag kl. 15.19 fik Østjyllands Politi en anmeldelse fra Føtex i Guldsmedegade i Aarhus, hvor en vagt havde tilbageholdt en butikstyv. Vagten havde set kvinden tage to dåseøl og gemt dem i sit ærme, hvorefter hun, uden at betale for dem, var gået mod udgangen, hvor vagten havde taget fat i hende. Da politiet ankom til stedet blev den 34-årige kvinde sigtet for butikstyveri.

 

**

 

Brandvidne havde skunk i lommen

Mandag kl. 20.38 kørte en patrulje til Tranbjerg, hvor der var anmeldelse om, at der var brand i en skraldespand og at tre personer var set løbe fra stedet. Da betjentene ankom, havde brandvæsnet allerede slukket ilden, og betjentene gik i gang med at tale med vidner på stedet. Her tog de blandt andet kontakt til en 17-årig dreng, som gik i retning væk fra skraldespanden.

Den 17-årige insisterede på, at han ikke kendte noget til branden. Til gengæld fandt betjentene en pose med skunk i hans lommer, som han måtte indrømme, at have kendskab til.

Den 17-årige blev derfor sigtet for besiddelse af narko. Da skraldepanden var af metal, pådrog hverken den eller andre sig skader ved branden.

 

**

 

Anholdt for at spytte på forbipasserende biler

En lettere overrislet, 22-årig mand måtte mandag kl. 21.15 en tur med på politistationen i Randers. To betjenten standsede op for at tale med den 22-årige, efter at han havde spyttet på patruljevognen og råbt skældsord efter betjentene, da de kørte forbi ham. Mens betjentene talte med den 22-årige kom en 19-årig mand forbi og fortalte, at den 22-årige kort før også havde spyttet på hans bil. Den 22-årige blev anholdt og sigtet for forstyrrelse af den offentlige orden.

 

**

 

Brand i lade ved Randers

Mandag kl. 22.50 kørte politi og brandvæsen til en gård i Randers, hvor en hundelufter havde lugtet røg og set flammer komme ud fra en lade. Branden, der så til at være startet på gulvet i en staldbås i noget halm, kom hurtigt under kontrol, og nåede kun at få fat i noget træværk inde i bygningen. Ingen kom til skade og ingen øvrige bygninger fik skader. Den præcise brandårsag kendes endnu ikke.

 

**

 

Færdsel

Mandag kl. 07.05 blev en 30-årig mandlig lastbilchauffør sigtet for kørsel uden førerret, da han blev standset af en patrulje på Århusvej i Randers SØ.

Mandag kl. 08.05 standsede lokalbetjentene fra Hadsten en knallert ved Hadsten Skole i forbindelse med skolekontrol. På knallerten sad to personer, en 15-årig dreng foran og en 16-årig pige bagpå. Den 15-årige dreng blev sigtet for at have en passager på sin knallert, og den 16-årige pige blev sigtet for at lade sig befordre bag på knallerten.

Mandag kl. 08.50 blev en 31-årig mand sigtet for narkokørsel og for kørsel i frakendelsestiden, da han blev standset på Nordskellet i Randers NV. Da det var tredje gang inden for kort tid, at han blev taget for at køre bil, på trods af at han er frakendt førerretten, blev hans bil beslaglagt med henblik på konfiskation.

Mandag kl. 10.53 blev en 26-årig mand anholdt og sigtet for narkokørsel, da han blev standset af en patrulje på Udbyhøjvej i Havndal.

Mandag kl. 13.08 skete der et færdselsuheld i krydset Jernaldervej/Åby Ringvej i Hasle, Aarhus Vest. En pt. ukendt bilist foretog et venstresving fra Åby Ringvej ind mod Jernaldervej, da vedkommende påkørte en 78-årig cyklist, der kom kørende ligeud ad Åby Ringvej. Bilisten flygtede herefter fra stedet, men bilen blev kort efter fundet henkastet på Bronzealdervej, og blev taget med af politiet. Den 78-årige cyklist blev tilset på stedet i en ambulance, men var ikke umiddelbart kommet alvorligt til skade.

Mandag kl. 14.38 blev en 18-årig mandlig bilist anholdt og sigtet for narkokørsel, da han blev standset af en patrulje på Østergade i Randers C.

Mandag kl. 15.52 skete der et færdselsuheld på Nordkystvejen i Allingåbro. En 82-årig mandlig bilist kørte af pt. ukendte årsager delvist over i modsatte kørebane, hvor han ramte en anden bil, der blev ført af en 58-årig mand. En tredje bil, der blev ført af en 35-årig kvinde, forsøgte at undvige, men kunne ikke undgå at køre ind i den 82-åriges bil. Som følge af uheldet blev den 82-årigs hund, der var med i bilen, aflivet på stedet.

Mandag kl. 16.09 skete der et færdselsuheld på Blegen i Randers SV. En 56-årig mand har forklaret politiet, at hans hund var løbet ud på vejen efter en bold, da en 61-årig kvinde kom cyklende og påkørte hunden, hvorefter hun væltede. Kvinden havde angiveligt haft cykelhjelm på, men havde slået hovedet og formentlig fået en alvorlig hjernerystelse. Hun blev fløjet med helikopter til Aarhus Universitetshospital for at blive undersøgt nærmere.

Mandag kl. 16.37 skete der et færdselsuheld på Østjyske Motorvej ved Tilst. Tre biler, ført af henholdsvis en 55-årig mand, en 52-årig mand og en 35-årig mand, stødte sammen i et harmonikasammenstød. Der skete kun materiel skade ved uheldet.

Mandag kl. 17.22 blev en 20-årig mand sigtet for at have kørt på en ulovlig knallert, der var konstruktivt ændret til at kunne køre væsentligt hurtigere end tilladt. På politiets rullefelt blev knallerten mål til en tophastighed på 63,8 km/t. Da det var anden gang den 20-årige mand blev sigtet for at køre på knallerten, blev denne beslaglagt af politiet med henblik på konfiskation.

Mandag kl. 19.24 skete der et færdselsuheld på Viborgvej i Sabro. En 46-årig mandlig bilist kom kørende ad Stillingvej og ville dreje til venstre i krydset ved Viborgvej, da en 21-årig bilist kom kørende fra modsatte retning og ville ligeud i krydset. Den 46-årige bilist fortsatte sin svingning i stedet for at holde tilbage for den 21-årige, hvorved der skete sammenstød.

Mandag kl. 21.45 skete der et færdselsuheld på Kirkeholtvej i Hornslet. En 41-årig mand blev fundet sovende på førersædet med sikkerhedsselen fastspændt i sin bil, der var endt i grøften. Den 41-årige mand viste sig at være påvirket, og han blev derfor både sigtet for spiritus- og narkokørsel. Han blev også sigtet for manglede agtpågivenhed ved, af pt. ukendte årsager, at kørt bilen i grøften.

 

**

 

Indbrud

Der er det seneste døgn anmeldt to indbrud i privat beboelse i Østjyllands politikreds.

  • På Strandagervej i Egå begået mandag den 17/8 mellem kl. 12.00 og kl. 14.00
  • På Balagervej i Viby begået mellem fredag den 14/8 kl. 16.30 og mandag den 17/8 kl. 16.00

 

Kilde: Østjyllands Politi / 18. august 2020

Nordsjællands Politi

Værktøj stjålet fra varebil

Tisvildeleje: Mellem søndag klokken 22.00 og mandag klokken 07.30 er der stjålet værktøj og el-værktøj fra en Opel Vivaro, som holdt på Bækkebrovej. Tyven har brudt en sidedør op for at skaffe sig adgang til bilen.

 

Gik til tandlægen – og stjal telefon

Gilleleje: En tricktyv med dårlige tænder var mandag formiddag klokken 10.30 på spil hos Tandlægerne i Møllegade. Her kom manden ind og forsøgte at vise, at han havde ondt i en tand og bestille en tandlægetid, mens han gik ind bag skranken hos tandlægen. Da han blev bedt om at gå om på den anden side af skranken, begyndte han at lede efter et toilet og var på et tidspunkt på vej mod et personalerum. Her blev han dog stoppet, hvorefter han forlod stedet. Senere opdagede en medarbejder hos tandlægen, at hendes mobiltelefon var blevet stjålet. Manden beskrives som østeuropæisk af udseende, 28-30 år, 172 cm høj og spinkel af bygning, hvid i uden med kort, sort hår og dårlige tænder. Han var iført lyst tøj, talte engelsk og medbragte et stykke papir samt en beige taske.

 

Unge med legetøjsvåben vakte bekymring

Kgs. Lyngby: En gruppe unge drenge vakte mandag ved middagstid bekymring blandt nogle borgere, hvor de blev set gå rundt med en automatriffel i kvarteret omkring Hollandsvej. Flere patruljer blev sendt til stedet, hvor det vidste sig, at der var tale om legetøjsvåben. De unge blev kraftigt formanet om det uhensigtsmæssige i at gå rundt med den form for legetøj på gader og stræder.

 

Mobiltelefon stjålet

Hundested: Mandag eftermiddag klokken 12.50 blev en mobiltelefon stjålet fra Klokkeriet på Nørregade. Her kom en mand ind i forretningen, og da han var gået igen, opdagede medarbejderen i forretningen, at telefonen manglende. Manden beskrives som mellemøstlig af udseende, 25-30 år, 170 cm høj og almindelig af bygning, sort i huden, brunt kort hår. Han talte tyrkisk og var iført sort t-shirt med guldskrift, sorte bukser og sorte sko.

 

Tricktyv på spil

Hellerup: En tricktyv var mandag eftermiddag klokken 13.30 på spil ved Emmerys på Strandvejen, hvor en 17-årig kvinde fik stjålet sin mobiltelefon. Kvinden sad ved et bord, da en mand kom hen og lagde et stykke papir samtidig med, at han på gebrokkent engelsk spurgte om noget med nogle billetter. Pludselig løb manden fra stedet og den 17-årige opdagede efterfølgende, at hendes telefon var blevet stjålet. Manden beskrives som 20-30 år, spinkel af bygning, brun i huden, engelsktalende, iført mørkeblå t-shirt og shorts.

 

Skræmte tyv væk

Stenløse: En 39-årig kvinde overraskede mandag eftermiddag klokken 14.42 en tyv i sit hus på Præstegårdsvej. Kvinden kom ind fra sin have og så her en mand stå med kvindens pung. Da hun råbte ad ham spurgte han først efter et hotel, hvorefter han løb sin vej og kørte fra stedet i en grå personbil. Manden beskrives som østeuropæisk af udseende, 30-35 år, 175-180 cm høj og almindelig af bygning, brun i huden med sort hår. Rundt hoved og lille hage. Han talte engelsk og var i ført sort T-shirt, sorte lange Addidas-træningsbukser med hvide striber, og havde en Louis Vuitton taske over skulderen.

 

18-årig overfaldet

Hillerød: En 18-årig mand fra Hillerød blev mandag eftermiddag klokken 15.17 overfaldet af flere gerningsmænd ved Hillerød Station. Her bad den 18-årige gerningsmændene om at tale ordentlig til ham og hans kæreste. Da den 18-årige og hans kæreste efterfølgende var gået ind i en bud og ventede på, at den kørte, kom et par af de unge mænd ind i bussen og slog den 18-årige flere gange med knytnæve i baghovedet. Et par andre passagerer og buschaufføren kom den 18-årige til hjælp og fik gerningsmændene ud af bussen. Ud fra de oplysninger, som der er givet i sagen, har politiet en formodning om, hvem gerningsmændene kan være.

 

Uro på tankstation

Hørsholm: Mandag eftermiddag klokken 16.12 opstod der noget uro og uorden mellem nogle mænd på Circle K på Usserød Kongevej. Episoden opstod formentlig som følge af en uenighed om en personlig relation.

 

Spritbilist standset

Tisvildeleje: En 66-årig kvinde fra Tisvildeleje blev mandag eftermiddag klokken 17.36 standset på Hovedgaden, hvor hun blev sigtet for spirituskørsel og taget med på hospitalet for at få taget en blodprøve, som skal fastlægge hendes nøjagtige promille.

 

Stjal nøgler

Gentofte: En mand og en kvinde stjal mandag aften ved 18-tiden et nøglebundt og et par øreringe fra en taske, der stod personaleomklædningen i Fakta på Vangede Bygade, hvorefter de forlod forretningen og kørte fra stedet i en Kia Rio. De to beskrives som A: mand, 35-40 år, 180 cm høj, kort hår, sort tøj med hvid stribe. B: Kvinde, 35-40 år, 170 cm høj, sort hår, sort kjole med mønster.

 

Mand blottede sig

Helsingør: En 18-årig mand fra Ålsgårde kontaktede mandag aften politiet og fortalte, at en anden mand omkring klokken 18.15 havde blottet sig for den 18-årige i skoven mellem Helsingør og Hellebæk. Her passerede manden den 18-årige, men kom kort tid efter tilbage og fremviste sit lem for den 18-årige og tilbød ham penge for at onanere sammen med manden. Den 18-årige afslog ”tilbuddet”, hvorefter den ukendte mand cyklede væk. Han beskrives som dansk af udseende, 40-45 år, 185-190 cm høj og spinkel af bygning, hvid i huden med kort brunt hår. Han var iført grå shorts og lyseblå t-shirt og kørte på en sort herrecykel med skæv bagagebærer.

 

Pung stjålet fra bil

Klampenborg: En pung med kørekort, id og kontanter er mellem klokken 18.40 og 19.40 mandag aften blevet stjålet fra enbil, der holdt på P-pladsen på Dyrehavevej. Tyven har skaffet sig adgang til bilen ved at knuse en rude.

 

Blev frarøvet mobiltelefoner

Frederikssund: To unge mænd på 15 og 16 år fra Jægerspris og Frederikssund fik mandag aften klokken 21.13 stjålet deres mobiltelefoner af en gruppe unge. Episoden skete ved Rådhusvænget, og da gerningsmændene forsvandt fra stedet skød de flere gange op i luften. En 23-årig mand fra Stubbekøbing er blevet anholdt i forbindelse med sagen, og det kan ikke udelukkes, at der vil ske flere anholdelser. Det er politiets opfattelse, at der er tale om en intern uenighed, som ikke har relation til bandemiljøet. Sagen efterforskes fortsat.

 

Narkobilist kørte galt

Græsted: En 23-årig mand fra Gilleleje kørte mandag aften klokken 22.42 ind i et helleanlæg og en færdselstavle. Det viste sig, at manden var påvirket af hash og kokain, og han blev derfor sigtet for kørsel under påvirkning af euforiserende stoffer og taget med på politigården, hvor en læge kom og tog en blodprøve, der skal fastlægge den 23-åriges nøjagtige påvirkelsesgrad.

 

Narkobilist standset

Frederiksværk: En 25-årig mand fra Hedehusene blev klokken 01.30 sigtet for at køre bil, selvom han var påvirket af euforiserende stoffer. En patrulje opdagede manden i bilen i nærheden af Circle K, hvor han kørte temmelig slingrende. Men den 25-årige var ikke umiddelbart interesseret i at tale med patruljen og kørte fra stedet i høj fart. Han blev imidlertid standset i krydset Præstesvinget/Kirkevænget. Den 25-årige mand og bilens passagerer forsøgte at flygte fra stedet, men blev indhentet af patruljen. Den 25-årige blev taget med på hospitalet, hvor han fik taget en blodprøve, som skal fastlægge hans nøjagtige påvirkelsesgrad.

 

Mand stukket med kniv

Hørsholm: En 22-årig mandlig beboer blev klokken 04.18 natten til tirsdag stukket med kniv på Center Sjælsmark. Manden blev i kritisk tilstand bragt til behandling på hospitalet. En 24-årig mand, også fra Center Sjælsmark, er anholdt og mistænkt for at stå bag knivstikkeriet. Sagen er fortsat under efterforskning.

 

Kilde: Nordsjællands Politi / 17.-18. august 2020

Nordjyllands Politi

Knallertfører med høj promille

Mandag aften kl. 2220 bemærkede en patrulje en knallert, der kørte ad Øster Sundbyvej i Aalborg. Patruljen besluttede sig for at tage en nærmere kig på knallertføreren. Det viste sig at være en ganske god ide, han havde alt for meget spiritus til at måtte køre på knallerten. Alkometertesten viste at han havde en promille på over to.

 

Spirituskørsel

Mandag aften kl. 2124 blev der standset endnu en spirituspåvirket bilist. Denne gang var det på Løkkensvej ved Bakholm. Føreren havde indtaget spiritus i et omfang der gjorde, at kørsel i bil ikke var tilladt. Føreren blev anholdt og måtte en tur forbi skadestuen for at afgive en portion blod til endelig alkoholbestemmelse.

 

Indbrud i forretning

I perioden mellem mandag kl. 1800 og tirsdag morgen kl. 0725 er der lavet indbrud i en forretning på Stationsvej i Hobro. Gerningsmanden har lavet et hul i indgangsdøren til butikken og derigennem fået åbnet døren. Anmelderen havde på anmeldelsestidspunktet ikke været inde i butikken og kunne derfor ikke oplyse noget om, hvor meget der var stjålet fra stedet.

 

Indbrud i kirke

I perioden fra fyraften mandag eftermiddag og indtil tirsdag morgen er der lavet indbrud i Stenild kirke, et velfærdsbygningen og et redskabsrum ved kirken i Hobro. Gerningsmanden havde skaffet sig adgang ved at bryde et nøgleskab op og derved kunne komme videre ind i tre rum. Der er endnu ikke overblik over det stjålne.

 

Kilde: Nordjyllands Politi / 18. august 2020

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi

TRYG SKOLESTART

Også i denne uge står politiet klar ved områdets skoler i de tidlige morgentimer. Her bliver der blandt andet set på, hvordan trafikken glider, om de voksne tager hensyn, bruger sikkerhedssele, og om børnene er korrekt spændt fast i godkendt sikkerhedsudstyr. Mandag var politiet blandt andet forbi Vemmelev Skole, Borgerskolen i Sorø, Kirkeskovskolen i Slagelse, Gåsetårnsskolen i Vordingborg, Nordskovskolen i Haslev, Kulsbjerg Skole i Stensved, Sophieskolen i Nykøbing Falster, Vor Frue Skole og Ellebækskolen i Næstved. Generelt forløb trafikken godt, og der blev kun givet ganske få påtaler og oprettet enkelte sager. Blandt andet en for manglende sikkerhedssele ved Kirkeskovskolen i Slagelse.

 

NÆSTVED: 34-årig sigtet efter indbrud i kolonihave

En morgenfrisk borger opdagede mandag, at en mistænkelig mand luskede omkring i kolonihaverne ved Ellevang i Næstved, og tilkaldte politiet. En patrulje kørte forbi, og her anholdt betjentene klokken 8.20 en 34-årig mand uden fast bopæl, og han blev sigtet for indbrud. Den 34-årige blev taget med til politistationen i Næstved, hvor han blev afhørt, inden han blev løsladt igen klokken 9.20.

 

SAKSKØBING: To anholdt på fersk gerning efter indbrud

Mandag klokken 13.32 fik politiet en anmeldelse om, at der formentlig var indbrudstyve på en ejendom på Agerupvej i Våbensted. Da politiet kort efter nåede frem, kunne betjentene se, at huset var gennemrodet, og på stedet anholdt klokken 13.35 de en 44-årig kvinde uden fast bopæl, mens en mand stak af ud over markerne. Han blev dog løbet op af et vidne og en rapfodet betjent og anholdt klokken 13.40. Begge de anholdte blev sigtet for indbrud og taget med til afhøring på politistationen i Nykøbing. Den anholdte kvinde blev løsladt igen klokken 18.26, mens det i øjeblikket overvejes, om den 32-årige mand skal fremstilles i grundlovsforhør.

 

NAKSKOV: Mand sigtes for kvalificeret vold efter overfald på sin kone

Søndag aften blev en kvinde overfaldet af sin mand i deres fælles sommerhus på en adresse i Nakskov. Mand havde bl.a. taget kvælertag på sin hustru og slået hende i ansigtet med en tung genstand. Kvinden fik adskillige alvorlige skader og måtte efterfølgende indlægges på sygehuset til behandling. Manden, der er 57 år og fra Smørum, blev anholdt og sigtet for kvalificeret vold. Han fremstilles senere i dag i grundlovsforhør.

 

Kilde: Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi / 17. august 2020

Bornholms Politi

Færdsel

Mandag morgen blev en 78-årig kvindelig cyklist kørt ned på Snorrebakke Allé i Rønne. Kvinden kørte tilsyneladende ud foran en 31-årig kvindelig bilist, der ikke kunne nå at bremse. Den kvindelige cyklist slog hovedet ved uheldet og blev bragt til Borholms Hospital i ambulance. Kvinden blev senere overført til Rigshospitalet, men hendes tilstand er stabil.

Mandag eftermiddag skete der yderligere et færdselsuheld på Egeskovvej i Østerlars. En 23-årig mand fra Vanløse blev ramt af en traktor, der bakkede, hvorved den unge mand blev kørt over af traktorens påhængsvogn. Manden blev kørt i ambulance til Bornholms Hospital, da han klagede over tiltagende smerter i brystet. Den unge mand blev, efter at være blevet undersøgt, udskrevet fra Bornholms Hospital.

Onsdag morgen holdt ATK-bilen på Torneværksvej i Rønne. Ingen blev målt til at køre for stærkt.
Senere samme dag holdt ATK-bilen på Pederskervejen ved Sydbornholms Privatskole. Her blev 15 målt til at køre for stærkt, højeste hastighed blev målt til 66 km/t i en 40 km-zone, heraf står 4 bilister til klip i kørekortet.

Kilde: Bornholms Politi / 17.-18. august 2020

Fyns Politi

Assens

Indbrud i garage/udhus
5492 Vissenbjerg – Koelbjergvej
Anmeldt: 17/08/2020 14:07
Sket: 10/08/2020 04:00 – 15/08/2020 07:00
Garagedør opbrudt. Stjålet: Græsslåmaskine mv.

Indbrud i arbejdsskur/kontorvogn og lign.
5492 Vissenbjerg – Vestergade
Anmeldt: 17/08/2020 07:49
Sket: 14/08/2020 13:00 – 17/08/2020 06:30
To fritliggende containere sås opbrudt. Stjålet: Diverse elværktøj.

 

Middelfart

Indbrud i virksomhed
5500 Middelfart – Mandalvænget
Anmeldt: 17/08/2020 06:36
Sket: 15/08/2020 15:30 – 17/08/2020 06:35
Indgang via port, der er opbrudt. Stjålet: diverse elværktøjer, kontanter.

Indbrud i privat beboelse
5500 Middelfart – Stribgårdvej
Anmeldt: 17/08/2020 12:03
Sket: 16/08/2020 00:00 – 17/08/2020 11:30
Vindue opbrudt. Stjålne genstande: Diverse smykker.

Tyveri fra lastbil/varebil
5591 Gelsted – Enggårdsvej
Anmeldt: 17/08/2020 10:15
Sket: 16/08/2020 23:00 – 17/08/2020 06:00
Hvid, Citroën Jumper, årgang 2016, varebil. Stjålet: Diverse værktøj.

 

Nordfyn

Brand i øvrigt
5471 Søndersø – Maderupskov
Anmeldt: 17/08/2020 13:35
Sket: 17/08/2020 13:35
112: Naturbrand – mark med afgrøder

Indbrud i øvrigt forsøg
5491 Blommenslyst – Dyredvej
Anmeldt: 17/08/2020 20:37
Sket: 15/08/2020 15:00 – 17/08/2020 19:00
Indstigning forsøgt i spejderhytte.

 

Nyborg

Indbrud i øvrigt
5800 Nyborg – Adelgade
Anmeldt: 17/08/2020 09:15
Sket: 16/08/2020 19:30 – 17/08/2020 09:00
Vindue ind til værtshus var opbrudt. Stjålet: mønter fra spilleautomater, i øvrigt intet overblik over stjålne genstande.

Indbrud i virksomhed
5853 Ørbæk – Ringvej
Anmeldt: 17/08/2020 22:16
Sket: 16/08/2020 00:30
Rude aflistet til lagerhal. Stjålne genstande: Et køretøj Mercedes-sprinter varevogn, med reg.nr. BA94510, hvid med skriften Alge-Fjerner.dk, diverse værktøj samt sportsudstyr.
Signalementer: A: mand, spinkel af bygning, maskeret og iført bøllehat, mørk jakke, shorts, handsker og sorte gummisko samt rygsæk.
B: mand, kraftig af bygning, maskeret og iført kasket, mørk jakke og joggingbukser.

Brugstyveri af reg. lastbil/varebil
5853 Ørbæk – Ringvej
Anmeldt: 17/08/2020 22:16
Sket: 17/08/2020 00:30
BA94510, Mercedes-Benz Sprinter, varebil, hvid, årg. 2014. Køretøjet forsynet med klistermærker: Alge-fjerner.dk på siderne samt bagpå.

Tyveri af skib/båd/fly
5800 Nyborg – Østerøvej
Anmeldt: 17/08/2020 12:35
Sket: 16/08/2020 21:30 – 17/08/2020 12:00
Fra ovennævnte strand stjålet: hvid/sort 11 fods jolle af mrk. Svendborg Jolle, i bunden var der påsat rustfrit ujern(stål), ingen påhængsmotor.

 

Odense

Brand i container
5220 Odense SØ – Kærbygårdevej
Anmeldt: 17/08/2020 09:22
Sket: 17/08/2020 09:22
112: ild i container – står tæt på halmballer. Anmelder selv påbegyndt slukning med vand og pulver.

Brandundersøgelser
5220 Odense SØ – Kærbygårdevej
Anmeldt: 17/08/2020 09:22
Sket: 17/08/2020 09:22
Affaldscontainer var blevet antændt, efter noget affald var smidt i containeren.

Brand i øvrigt
5240 Odense NØ – Bøgeparken
Anmeldt: 17/08/2020 21:05
Sket: 17/08/2020 21:05
Brand i buske i grønt område ved søen ved Bøgeparken.

Indbrud i virksomhed
5000 Odense C – Vesterbro
Anmeldt: 17/08/2020 07:18
Sket: 14/08/2020 12:15 – 17/08/2020 07:00
Rude indtil værksted aflistet. Intet stjålet.

Indbrud i privat beboelse
5200 Odense V – Uffesvej
Anmeldt: 17/08/2020 09:36
Sket: 14/08/2020 16:00 – 17/08/2020 06:00
Indgang gennem kælder. Stjålne genstande: Kobberkabler ca. 100 meter.

Indbrud i privat beboelse
5250 Odense SV – Sandknøsen
Anmeldt: 17/08/2020 09:30
Sket: 16/08/2020 09:00 – 17/08/2020 08:00
Vindue opbrudt. Stjålne genstande: Glas med mønter.

Indbrud i privat beboelse
5270 Odense N – Rullekrovej
Anmeldt: 17/08/2020 18:28
Sket: 15/08/2020 12:00 – 17/08/2020 18:15
Vindue opbrudt. Stjålne genstande: Diverse indbo

Brugstyveri af reg. lastbil/varebil
5200 Odense V – Rolf Krakes Vej
Anmeldt: 17/08/2020 16:06
Sket: 17/08/2020 16:06
Sigtede førte brugsstjålet personbil.

Spirituskørsel
5200 Odense V – Rolf Krakes Vej
Anmeldt: 17/08/2020 16:15
Sket: 17/08/2020 16:15
Sigtede førte stjålen personbil under påvirkning af spiritus og narko, og i besiddelse af amfetamin. Han var desuden frakendt førerretten.

Motordr. køretøj, euf. stoffer uden recept
5200 Odense V – Rolf Krakes Vej
Anmeldt: 17/08/2020 16:15
Sket: 17/08/2020 16:15
Sigtede førte stjålen personbil under påvirkning af spiritus og narko, og i besiddelse af amfetamin. Han var desuden frakendt førerretten.

Tyveri fra personbil
5000 Odense C – Absalonsgade
Anmeldt: 17/08/2020 07:17
Sket: 16/08/2020 18:30 – 16/08/2020 23:10
Citroen C1, sort, 2016, personbil. Bilen havde holdt aflåst på stedet, hvorfra forruden ved førersædet var blevet knust. med en mursten. Stjålet: Kontanter, solbriller.

 

Svendborg

Våbenloven, i øvrigt
5700 Svendborg – Østre Havnevej
Anmeldt: 17/08/2020 20:36
Sket: 17/08/2020 19:55
Sigtede var i besiddelse af en gas/peberspray.

Indbrud i arbejdsskur/kontorvogn og lign.
5700 Svendborg – Gammel Skårupvej
Anmeldt: 17/08/2020 20:00
Sket: 11/08/2020 12:00 – 17/08/2020 19:30
Vindue opbrudt. Intet stjålet.

Spirituskørsel
5700 Svendborg – Østre Havnevej
Anmeldt: 17/08/2020 19:58
Sket: 17/08/2020 19:55
Sigtede førte personbil i spirituspåvirket tilstand.

 

Kilde: Fyns Politi / 17. august 2020